Komiteer

OKK består av flere komiteer. Dette er nødvendig både for å opprettholde en god drift i klubben samt et aktivt miljø med stort mangfold.

Klubbromkomité – underlagt klubbromssjef og fotogruppen:
For tiden ingen medlemmer
Printkomité – underlagt klubbromssjef:
Thor Halvorsen
Teknisk komité – underlagt fotogruppen:
Jon Leirdal
Bildekritikk-komité – underlagt fotogruppen:
Lars Wilhelmsen
Utstillingsgruppen – underlagt fotogruppen:
Settes sammen etter behov
Nykommer-komité:
Marianne Gjørv
Ellen Maria Hellerød
Ingunn Jensen
Festkomité:
Berith Solberg
Ufluktsgruppen:
Leif Egil Olsen
Studiokomité – underlagt klubbromleder:
Glen Darrud
Rune Hammerstad
Karin Fajersson
Kirsten S. Meyer

 

(0ppdatert 18. november 2016)