OKK avlyser alle foto- og filmmøter til over påske! Fotokurs i mars utsatt.

Etter de siste oppdateringer fra helsemyndighetene vedrørende Corona-viruset og smittefare ifbm arrangementer, har vi valgt å avlyse alle klubbens møter, foreløpig fram til etter påske (dvs. etter 13. april).

Følgende fotokurs med Terje Skåre er utsatt:
Workshop Lys (var planlagt holdt 21.-22. mars)
Lightroom (Classic) Videregående kurs (var planlagt holdt 26. mars)

Situasjonen gjorde at det ikke ble mulig å levere inn papirbilder til vårkonkurransen. Når det gjelder juryering av de bildene som ble levert inn digitalt til konkurransen, vil vi komme tilbake med mer informasjon om dette utover våren.