220405 Innmeldingtest

Trykk på lenken og fyll ut skjema.

https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=9750

NB! Regning for kontigenten sendes i egen epost med link. Vær nøye med å oppføre fødselsdato slik at eventuelt honnørmedlemskap blir riktig Alternativt kan kontigenten betales til kontonummer 9001.06.40821 før medlemskapet blir registrert. Medlemmets navn må fremgå av innbetalingen og melding må sendes til kasserer@oslokameraklubb.no.

Se priser for medlemskap