Digitale fortellinger

Digitale fortellinger

En digital fortelling er en kort film, gjerne 2-3 minutter lang, satt sammen av stillbilder (fotografier), og med en tilhørende fortellerstemme. Den kan unntaksvis inneholde korte filmsekvenser og det kan også brukes illustrasjoner og tegninger. En digital fortelling fortelles i første-person, og har gjerne et tydelig budskap. Fortellingen har narrativ og dramaturgisk oppbygning. Musikk og/eller lydeffekter bidrar til å bygge opp under dramaturgien. Et ofte brukt virkemiddel for å skape liv i stillbildene er bruk av panorering og zoom i bildene (Ken Burns-effekten).

http://www.digitalefortellinger.com
http://www.digitaltfortalt.no
http://www.storycenter.org
http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales
http://www.silencespeaks.org
http://www.creativenarrations.net

Programvare

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10  (Fall Creators Update med Story Remix)
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/resources/meet-story-remix
http://www.openshot.org/download/

Lyder og musikk

http://www.freesound.org
http://creativecommons.org/legalmusicforvideos/
http://incompetech.com/
http://fremusicarchive.org

Eksempel:

https://vimeo.com/11309495