Filmmøte

  1. aktiviteter
  2. Filmmøte

Velg visning

aktivitet Views Navigation

I dag

Filmmøte: Filmmusikk

Filmmøte: Filmmusikk Vi har tidligere dekket flere ulike emner innen lyd i film i møtene våre. Denne gangen vil vi vise et par opplæringsfilmer om musikk i film og et filmeksempel, med etterfølgende diskusjon om dette emnet. Ikke-medlemmer er også velkommen !

Filmmøte: Kamerateknikk

Filmmøte: Kamerateknikk Det har gjentatte ganger vært etterlyst noe om kameratekniske emner og optikk, og denne gangen vil vi dekke noe av dette store emnet (mer kommer senere). F.eks: -Objektiver (nye og gamle, hva man bør se etter, pris etc). -Bildefrekvens (frame rate) -Picture Profile -HD vs 4k -RAW vs komprimert AVC-HD og MPG4. -Chroma... Les mer »

Filmmøte: Praktiske spesialeffekter

Filmmøte: Praktiske spesialeffekter I første del av dette emnet så vi litt på bruken av miniatyrmodell for opptak av en bilulykke (utforkjøring). Vi fortsetter dette emnet og vil blant annet snakke om en del praktiske spesialeffekter, som pyroteknikk,bullet hits,eksplosjoner, regn, nattlys og månelys. Ikke-medlemmer er også velkommen !

Filmmøte: Klipping

Filmmøte: Klipping(2) Vi har gjevnlig kvelder med redigering som tema. Vi så i vårsemesteret på bruken av Davichi Resolve, og vil bruke enda en kveld for å gå i gjennom ulike funksjoner i dette redigeringsprogrammet. Ikke-medlemmer er også velkommen !

Filmmøte: Planlegging

Filmmøte: Planlegging Vi møtes for å planlegge detaljer i programmet for våren. Vi skal lage reklamefilm, og helst delta med flere filmer i årets NM i Film. Vi må også drøfte kort hvordan vi kan bidra innen Jubileet og filmer for dette.

Filmmøte: Detaljplanlegging av podcast

Vi legger en plan for videoopptak av podcast lør 25/2 kl 14. Følgende punkter bør minimum dekkes: 1. Intervju av OKK-medlem fra filmgruppa. Hvilke spørsmål? 2. Hva er formålet? Øve seg før vi inviterer "eksterne". Finne frem til en slags mal. 3. Hvem tar med hvilket urstyr? 4. Intro til RødeCaster (Youtube) 5. Programleders oppgaver... Les mer »

Filmmøte: Videre arbeid med opplæringsfilmer

0slo ,Norge

Vi arbeider videre med videoopptakene for 3 opplæringsfilmer. OBS:  Vi må bruke deler av dette møtet for status og plan for NM-nomineringen ! Vi tar en statusoppdatering for opptakene fra lørdag 4/3, og vurderer hva som mangler av nærbilder etc. Vi gjør eventuelt opptak av nærbilder som mangler, eller tar nye opptak. Vi vurderer den... Les mer »

Nominasjon av filmer

Dette møtet omhandler NM-nominasjonen for filmer til NSFFs NM Hver av evaluatorene angir resultater, og vi lager et regneark for innsendelse til filmutvalget. Hvis vi får tid etter nominasjonen drøfter vi videre arbeid med opplæringsfilmer, samt siste nytt innen vårt arbeid med mulige musikkvideoer, både interne i gruppa og eventuelt samarbeid med eksterne. Dette arrangeres... Les mer »

Planlegging av musikkvideo

deichman Anne-Cath Vestlys plass 1,Oslo,Norge

Første del av møtet omhandler siste nytt fra NSFF Filmutvalget. Styret i OKK har bedt oss lage en "reklame" eller showreel for klubben. Noen bør ta ansvaret for å skaffe opptak fra sommerutflukter, utstillinger, fotoverksted, samt selvsagt vårt eget filmarbeid. Vi arbeider videre med plan for mulige musikkvideoer, både interne i gruppa og eventuelt samarbeid... Les mer »

Filmmøte: Videre arbeid med musikkvideo pluss semesterplan

Musikkvideo-videre arbeid Musikkvideoprosjektet kommet omtrent halvveis, og vi har vært i Tallinn og har nå materiale klart for blant annet innklippsbiler. Mye av narrativet gjenstår, det samme gjelder dronebilder og dansescenen til engelen. Vi drøfter videre planer. Semester-plan Vi drøfter planer for andre aktiviteter, slik som kortfilm, kamerateknikk og klipping, og ser på tentativ plan... Les mer »