Medlemsundersøkelser

Vi kommer til å gjennomføre jevnlige medlemsundersøkelser framover.

Den første ble gjennomført våren 2017 og resultatet finner dere under.

Medlemsundersøkelsene er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

 

Sammendrag medlemsundersøkelser: