Vedtekter – Godkjent på ekstraordinært årsmøte 26.11.18