Vedtekter – Godkjent på ekstraordinært årsmøte 8.5.2023