Bli medlem i Oslo Kamera Klubb

Medlemskap i Oslo Kamera Klubb gir en enestående sjanse til utvikling og læring. Dette skyldes blant annet dyktige og inspirerende foredragsholdere og aktiviteter som kurs, konkurranser og et godt sosialt miljø! I Oslo Kamera Klubb får man tilbakemelding på sine fotografier og tips til hvordan man kan utvikle seg som fotograf. Klubben disponerer også utstyr som blitz til studiofotografering, mini-kino og PC med videoredigering og skanning, fargeprintere etc..

 

Klikk her for å melde deg inn

Hva dekker medlemskontingenten?

Medlemmene får gratis adgang til alle klubbens vanlige møter. Medlemmene har rett til, på nærmere fastsatte vilkår, å benytte klubbens samlinger, tekniske hjelpemidler og lokaler. Kontingenten til Oslo Kamera Klubb fastsettes av Årsmøtet, og betales i sin helhet innen 31. januar. Ved innmelding i perioden 1. september t.o.m 20. november er prisen på medlemskontigenten redusert, se priser under.
Etter 20. november er det gratis å være medlem i OKK resten av året (men ikke medlem av NSFF i den perioden).

Priser for medlemskap

  • Medlemskontigenten er på 750 kr. Fra 1/9 t.o.m 20/11 er prisen 450 kr
  • Rabattert medlemsavgift er 450kr . Fra 1/9 t.o.m 20/11 er prisen 300 kr
    Gjelder for:

    • Ungdomsmedlem er et medlem til og med det året det fyller 25 år.
    • Husstandsmedlem er et medlem som er et annet medlems ektefelle eller samboer.
    • Honnørmedlem er et medlem som fyller 68 år i klubbåret eller er uføretrygdet med en ervervsmessig uførhet på minst 50 prosent.

Kontingenten må betales til kontonummer 9001.06.40821 før medlemskapet blir registrert!
Medlemmets navn må fremgå av innbetalingen.

Medlemskap i OKK gir også automatisk medlemskap i NSFF (Norsk Selskap For Fotografi). Medlemskapet gir også anledning til rabatter: Noen er spesielle for OKK, du kan lese mer om disse her. Andre er som følge av NSFF-medlemskapet. Dette finner du mer om på NSFFs nettsider. Kvitteringen vil være ditt medlemskort i OKK. Kryss av for oblat hvis du bruker nettbank. Få stempel hvis du betaler med giroen i banken. Vi ser frem til å få deg som medlem i OKK.

Utmeldelse

Utmeldelse skal skje skriftlig til hovedstyret. Du kan også bruke e-postadressen kasserer@oslokameraklubb.no.

Spørsmål?

Har du spørsmål om innmelding i Oslo Kamera Klubb, send en epost til: info@oslokameraklubb.no.

 

Klikk her for å melde deg inn