Bli medlem i Oslo Kamera Klubb

Medlemskap i Oslo Kamera Klubb gir deg en enestående sjanse til utvikling og læring gjennom et godt sosialt miljø, inspirerende foredrag og aktiviteter som kurs og konkurranser. I Oslo Kamera Klubb får du tilbakemelding på arbeidet ditt og tips til hvordan du kan utvikle deg videre som fotograf.

Hva dekker medlemskontingenten?

Se en oversikt over medlemsfordelene her.

Som medlem får du gratis adgang til alle klubbens vanlige møter. Alle medlemmer har rett til, på nærmere fastsatte vilkår, å benytte klubbens samlinger, tekniske hjelpemidler og lokaler. Ved innmelding i perioden 1. september t.o.m 20. november er prisen på medlemskontingenten redusert, se priser under.
Etter 20. november er det gratis å være medlem i OKK resten av året (men ikke medlem av NSFF i den perioden).
Kontingenten til Oslo Kamera Klubb fastsettes av årsmøtet, og må betales i sin helhet innen 31. januar!

Klikk her for å melde deg inn

Priser for medlemskap

Gjelder fra 1. januar 2021
(uendret fra 2020):

 • Ordinær medlemskontingent: 925 kr.
  (Ved innmelding mellom 1/9 og 20/11 er prisen 550 kr ut året).
 • Honnørmedlem: 550 kr.
  (Ved innmelding mellom 1/9 og 20/11 er prisen 363 kr ut året).
  Honnørmedlem: Medlem som fyller 68 år i klubbåret, eller er uføretrygdet.
 • Ungdomsmedlem: 450 kr.
  (Ved innmelding mellom 1/9 og 20/11 er prisen 263 kr ut året).
  Ungdomsmedlem er man til og med det året en fyller 25 år.
 • Æresmedlem: 175 kr (Kontingent for medlemskap i NSFF)

Kontingenten må betales til kontonummer 9001.06.40821 før medlemskapet blir registrert!
Medlemmets navn må fremgå av innbetalingen samt teksten «Årskontingent».

Medlemskap i OKK gir også automatisk medlemskap i NSFF (Norsk Selskap For Fotografi).

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig til hovedstyret. Du kan også bruke e-postadressen kasserer@oslokameraklubb.no.

Spørsmål?

Har du spørsmål om innmelding i Oslo Kamera Klubb, send en epost til: info@oslokameraklubb.no.

Klikk her for å melde deg inn