Bli medlem i Oslo Kamera Klubb

Medlemskap i Oslo Kamera Klubb gir en enestående sjanse til utvikling og læring. Dette skyldes blant annet dyktige og inspirerende foredragsholdere og aktiviteter som kurs, konkurranser og et godt sosialt miljø! I Oslo Kamera Klubb får man tilbakemelding på sine fotografier og tips til hvordan man kan utvikle seg som fotograf. Klubben disponerer også utstyr som blitz til studiofotografering, mini-kino og PC med videoredigering og skanning, fargeprintere etc..

Klikk her for å melde deg inn

Hva dekker medlemskontingenten?

Medlemmene får gratis adgang til alle klubbens vanlige møter. Medlemmene har rett til, på nærmere fastsatte vilkår, å benytte klubbens samlinger, tekniske hjelpemidler og lokaler. Ved innmelding i perioden 1. september t.o.m 20. november er prisen på medlemskontingenten redusert, se priser under.
Etter 20. november er det gratis å være medlem i OKK resten av året (men ikke medlem av NSFF i den perioden).
Kontingenten til Oslo Kamera Klubb fastsettes av årsmøtet, og må betales i sin helhet innen 31. januar!

Priser for medlemskap

Per 1. januar 2020:

 • Ordinær medlemskontingent: 925 kr.
  (Ved innmelding mellom 1/9 og 20/11 er prisen 550 kr ut året).
 • Honnørmedlem: 550 kr.
  (Ved innmelding mellom 1/9 og 20/11 er prisen 363 kr ut året).
  Honnørmedlem: Medlem som fyller 68 år i klubbåret, eller er uføretrygdet.
 • Ungdomsmedlem: 450 kr.
  (Ved innmelding mellom 1/9 og 20/11 er prisen 263 kr ut året).
  Ungdomsmedlem er man til og med det året en fyller 25 år.
 • Æresmedlem: 175 kr (Kontingent for medlemskap i NSFF)

Kontingenten må betales til kontonummer 9001.06.40821 før medlemskapet blir registrert!
Medlemmets navn må fremgå av innbetalingen samt teksten «Årskontingent».

Medlemskap i OKK gir også automatisk medlemskap i NSFF (Norsk Selskap For Fotografi). Medlemskapet gir også anledning til rabatter: Noen er spesielle for OKK, du kan lese mer om disse her. Andre er som følge av NSFF-medlemskapet. Dette finner du mer om på NSFFs nettsider. Kvitteringen vil være ditt medlemskort i OKK. Kryss av for oblat hvis du bruker nettbank. Få stempel hvis du betaler med giroen i banken. Vi ser frem til å få deg som medlem i OKK.

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig til hovedstyret. Du kan også bruke e-postadressen kasserer@oslokameraklubb.no.

Spørsmål?

Har du spørsmål om innmelding i Oslo Kamera Klubb, send en epost til: info@oslokameraklubb.no.

Klikk her for å melde deg inn