Bli medlem i Oslo Kamera Klubb

Medlemskap i Oslo Kamera Klubb gir deg en enestående sjanse til å utvikle deg som fotograf i et godt sosialt miljø. Vi har møter med inspirerende foredragsholdere og aktiviteter som konkurranser, kurs og utflukter.

Hva dekker medlemskontingenten?

Se en oversikt over medlemsfordelene.

Som medlem får du gratis adgang til alle klubbens vanlige møter. Etter nærmere fastsatte vilkår kan alle medlemmer benytte klubbens samlinger, tekniske hjelpemidler og lokaler. Ved innmelding i perioden 1. september – 20. november er det redusert pris på medlemskontingenten. Se priser nedenfor. Etter 20. november er medlemskapet gratis ut året. Dette omfatter ikke medlemskap i NSFF.
Kontingenten til Oslo Kamera Klubb fastsettes av årsmøtet, og må betales i sin helhet innen 31. januar!

Klikk her for å melde deg inn

Priser for medlemskap

Gjelder fra 1. januar 2021  

 • Ordinær medlemskontingent: Kr. 1000 (OKK: 800 + NSFF: 200)
  Ved innmelding i perioden 01.09- 20.11 er prisen kr. 600 kr ut året.
 • Honnørmedlem og ungdomsmedlem: Kr. 600 (OKK: 400 + NSFF: 200) 
  Ved innmelding i perioden 01.09-20.11 er prisen kr. 400 ut året.
  Honnørmedlem: Medlem som fyller 68 år i klubbåret, eller er uføretrygdet.
 • Ungdomsmedlem gjelder til og med det året man fyller 25 år.
 • Æresmedlem: Kr. 200
  Kontingent for medlemskap i NSFF.

Kontingenten må betales til kontonummer 9001.06.40821 før medlemskapet blir registrert!
Medlemmets navn må fremgå av innbetalingen, i tillegg til teksten «Årskontingent».

Medlemskap i OKK gir automatisk medlemskap i NSFF (Norsk Selskap For Fotografi).

Utmelding

Utmelding må skje skriftlig til hovedstyret. Du kan også bruke e-postadressen kasserer@oslokameraklubb.no.

Spørsmål?

Har du spørsmål om innmelding i Oslo Kamera Klubb, send en epost til: info@oslokameraklubb.no.

Klikk her for å melde deg inn