Bli medlem i Oslo Kamera Klubb

Medlemskap i Oslo Kamera Klubb gir deg en enestående sjanse til å utvikle deg som fotograf i et godt sosialt miljø. Vi har møter med inspirerende foredragsholdere og aktiviteter som konkurranser, kurs og utflukter.

Hva dekker medlemskontingenten?

Se oversikt over medlemsfordelene

Som medlem får du gratis tilgang til alle klubbens ordinære møter. Etter nærmere bestemmelser kan medlemmer også benytte klubbens tekniske hjelpemidler og lokaler. Ved innmelding fom. 1. juni er det redusert pris på medlemskontingenten. Se priser nedenfor.

Kontingenten til Oslo Kamera Klubb fastsettes av årsmøtet. Vi sender ut betalingsvarsel i januar hvert år.

 

Meld deg inn i Oslo Kamera Klubb

Priser for medlemskap

Gjelder fra 1. januar 2024  

 • Ordinær medlemskontingent: Kr. 1 200 (OKK: Kr. 1 000 + NSFF: Kr. 200)
  Ved innmelding fom. 1. juni er prisen kr. 700 kr. ut året (OKK: Kr. 500 + NSFF: Kr. 200)
  Ved innmelding fom. 1. november betaler du ikke kontingent for inneværende år.
 • Honnørmedlem og ungdomsmedlem: Kr. 700 (OKK: Kr. 500 + NSFF: Kr. 200) 
  Ved innmelding fom. 1. juni er prisen kr. 450 ut året (OKK: Kr. 250 + NSFF: Kr. 200) Honnørmedlem: Medlem som fyller 68 år i klubbåret, eller er uføretrygdet.
  Ved innmelding fom. 1. november betaler du ikke kontingent for inneværende år.
  Ungdomsmedlem gjelder til og med det året man fyller 25 år.
 • Æresmedlem: Kr. 200
  Kontingent for medlemskap i NSFF.

Når du har meldt deg inn i klubben, får du betalingsvarsel på e-post. 

Medlemskap i OKK gir automatisk medlemskap i NSFF (Norsk Selskap For Fotografi).

Spørsmål?

Har du spørsmål om innmelding i Oslo Kamera Klubb, send e-post til informasjonsansvarlig.