Oslo Kamera Klubbs klubbkonkurranse

Klubbkonkurransen arrangeres i to runder: Vårkonkurransen og høstkonkurransen. Sammenlagt vinner fåt tittelen Klubbmester.

Se en oversikt over siste års klubbmestere.

Innlevering av bilder

Tema og tidsfrister blir annonsert på klubbens nettside, Facebookside og i nyhetsbrev på e-post for de som har sagt ja til å motta dette. De to rundene har vanligvis tre forskjellige klasser og innlevering til konkurransen skjer via NSFFs nettside.

Se detaljert informasjon og konkurranseregler.