Kontaktinformasjon

Klubbens lokaler er i Hans Nielsen Hauges gate 44 B. Innkjøring ved Ragna Ringdals Dagsenter. Fortsett over gårdsplassen og ned ett nivå.
Inngangen er bortenfor Café Åsen i 44B. Se OKK-skilt ved inngangen og gå opp en etasje til auditoriet der OKK har sine møtelokaler.

Nedenfor finner du e-postadresser til styret og medlemmer med spesielle verv.

Leder: Dag Thrane
leder@oslokameraklubb.no
Sekretær og nestleder:
Marit F. Nilsen
sekretaer@oslokameraklubb.no
Informasjonsansvarlig: Marit F. Nilsen info@oslokameraklubb.no
Kasserer:
John Arne Kyvik
kasserer@oslokameraklubb.no
IKT-ansvarlig/ webmaster: Jan Thomas Pettersen webmaster@oslokameraklubb.no
Utstyr og klubbromsansvarlig: Janne Classen klubbrom@oslokameraklubb.no
Leder filmgruppen: Frank Evensen filmleder@oslokameraklubb.no
Leder fotogruppen: Ellen Hansen fotoleder@oslokameraklubb.no
Kursleder: Terje Skåre kurs@oslokameraklubb.no
Styret hovedstyret@oslokameraklubb.no