Kontakt oss

Bli medlem i Oslo Kamera Klubb

Her finner du e-postadresser til medlemmene i styret og medlemmer med spesielle verv.

Leder:
leder@oslokameraklubb.no
Sekretær/nestleder: Hanne Lund Mathisen sekretaer@oslokameraklubb.no
Informasjonsansvarlig: Tor Erik Pedersen info@oslokameraklubb.no
Kasserer: Ellen Cathrine Bjønness-Jacobsen kasserer@oslokameraklubb.no
Utstyr og klubbromsansvarlig: Dag Thrane klubbrom@oslokameraklubb.no
Leder filmgruppen: Frank Evensen filmleder@oslokameraklubb.no
Leder fotogruppen: Rune Bergsvendsen fotoleder@oslokameraklubb.no
Kursleder: Terje Skåre kurs@oslokameraklubb.no
Styret hovedstyret@oslokameraklubb.no
Spørsmål om nettsiden: Dag Thrane webmaster@oslokameraklubb.no