Om Ukens bilde

Hva er Ukens bilde

Konkurransen for kåringen av «Årets fotograf» pågår fortløpende gjennom klubbåret. Medlemmene kan delta med ett bilde hver. Tema for kvelden blir fastsatt i programmet. Det er som regel kveldens foredragsholder som står for juryeringen og utpeker bildene på 1. 2 og 3. plass. 1. plassen blir hedret med tittelen «Ukens bilde».

Det er to kategorier:

  • Papirbilder
  • Projeksjon

Hvordan delta på Ukens bilde

All nødvendig informasjon finnes her

Her er også en kortvariant av beskrivelsen:
Bildene kan ikke tidligere være premiert i klubbkonkurranser (dvs. “Ukens bilde”, høst- eller vårkonkurransene). Antatte bilder regnes ikke som premierte.

Til digitale bildefiler stilles følgende krav:

  • Lengste side skal være minimum 1280 piksler.
  • Filformat skal være JPEG.
  • Maksimal størrelse på bildefilen er 3 MB.
  • Dato, fotografens navn og bildets tittel skal komme fram av filnavnet, samt en ekstensjon som angir filtypen
    (dvs. <år-måned-dato-fotograf-bildetittel>.jpg. Eksempel: 2016-01-18-Jon_Leirdal-Sommer_i_skogen.jpg).

Bilder til projeksjon skal leveres før den tidsfristen som er angitt på annonseringen medlemsmøtet. Vanligvis kl. 1700 samme dag som medlemsmøtet, og de skal leveres inn via websiden, her:

Innlevering Ukens Bilde

Digital kopi av premierte papirbilder leveres så snart som mulig etter konkurransen/medlemsmøtet.
Det leveres inn på samme måte som projeksjonsbilder, men husk å velge «Papir» under «Format» i innsenderskjemaet. Dersom bildet ikke er innlevert før onsdag kl. 1200 etter medlemsmøtet, blir det ikke lagt ut på hjemmesiden før neste medlemsmøte.

Premie fra Oslo Foto til Ukens bilde-vinneren

Vinneren får et print av vinnerbildet fra Oslo Foto i opptil 40 cm x 60 cm, montert på Kapa-plate. Vinneren må sende inn en digital versjon av bildet i jpeg- eller TIFF-format til Oslo Foto, post@bildebestilling.no med teksten UKENS BILDE OKK: Fornavn Etternavn i emne-feltet. I tekstfeltet: Ukens tema, ukenummer, navn, adresse og telefon. Størrelsen på bildet avhenger av mange forhold, men 4 – 6 Mb pleier å være tilstrekkelig – eller bruk høyeste tilgjengelige oppløsning.
Hvis fotografen ønsker ramme på bildet, må det betales av egen lomme.
Bildet stilles ut i butikken i Møllergata inntil neste vinnerbilde er på plass. Fotografen må passe på å hente sitt eget bilde når utstillingstiden er over.