Innmeldingsskjema

NB! Kontigenten må betales til kontonummer 9001.06.40821 før medlemskapet blir registrert. Medlemmets navn må fremgå av innbetalingen.

Priser for medlemskap

Gjelder fra 1. januar 2021
(uendret fra 2020):

 • Ordinær medlemskontingent: 925 kr.
  (Ved innmelding mellom 1/9 og 20/11 er prisen 550 kr ut året).
 • Honnørmedlem: 550 kr.
  (Ved innmelding mellom 1/9 og 20/11 er prisen 363 kr ut året).
  Honnørmedlem: Medlem som fyller 68 år i klubbåret, eller er uføretrygdet.
 • Ungdomsmedlem: 450 kr.
  (Ved innmelding mellom 1/9 og 20/11 er prisen 263 kr ut året).
  Ungdomsmedlem er man til og med det året en fyller 25 år.
 • Æresmedlem: 175 kr (Kontingent for medlemskap i NSFF)

Kontingenten må betales til kontonummer 9001.06.40821 før medlemskapet blir registrert!
Medlemmets navn må fremgå av innbetalingen samt teksten «Årskontingent».

Medlemskap i OKK gir også automatisk medlemskap i NSFF (Norsk Selskap For Fotografi).