Innmeldingsskjema

Meld deg inn i Oslo Kamera Klubb ved å fylle ut innmeldingsskjemaet.

NB! Faktura for kontingenten sendes på e-post med link. Vær nøye med å oppgi fødselsdato så eventuelt honnørmedlemskap blir riktig fakturert. Alternativt kan du betale kontingenten til kontonummer 9001.06.40821 før medlemskapet blir registrert. Medlemmets navn må fremgå av innbetalingen og du må sende melding til kasserer.

Se priser for medlemskap