Film og video

Filmmøte: Opplæringsfilmer II

17/10 kl 19:  Vi fortsetter arbeidet med opplæringsfilmer for nettside.
Den første filmen dekket første del av grunnopplæringen, og
vi fortsetter nå med andre del av grunnopplæringen, bla:
-Eksponering og fokus for filmopptak (enkelte forskjeller fra foto)
-Hvitbalanse, farger og stemning for opptak med bevegelig kamera
-Stativ, pan/tilt og stabilisering
-Tips til nettsider med info/opplæring

Siste del av grunnopplæringen kommer i vårsemester.
(I vårsemester påstartes også de videregående opplæringsfilmene som vil ta for seg regi, blokking, utsnitt, akser etc)

Velkommen!

 

Filmmøte: Planlegging av filmprosjekt

31/10 kl 19:  Klubben regner praktisk filmproduskjon som en av de viktigste filmaktivitetene, og ønsker f.eks. ikke å konkurrere med arenaer der det i stedet vises film.

Klubbens film- og videogruppe har produsert minst èn film i året de siste 10-12 år.

Filmproduksjon er svært krevende, både ved det arbeid som legges ned i planlegging og opptak, men også etterarbeid og klipping er komplisert og tidkrevende.

Mange medlemmer i videogruppa har opp gjennom tiden blitt medlem etter å ha deltatt i filmprosjekter. Dette viser at det er inspirerende å gøy å være med.

Ta derfor sjansen å bli med du også. Det kreves ingen forkunnskaper (ikke engang fotokunnskaper). Du bidrar  med det du selv ønsker og har tid til. Det er ofte kun de mest entusiastiske som “står løpet helt ut”, men du får likevel et visst eierskap til prosjektet og kommer selvsagt med på rulleteksten (!).

Opptakene skjer i Oslo 2.helg i november (tentativt).

Årets prosjekt har tatt utgangspunkt i en av de klassiske linjene som starter bar-vitser.

Sitat fra Wikipedia:
bar joke is a very common and basic type of joke. The basic syntax of this type of joke is “A man walks into a bar and <something happens here>”. The initial perception of the joke is that a man is walking into a bar to have a drink, but this only lasts a few seconds as the punchline is quickly uttered. This joke has gained an incredible amount of variants over the years. It is often used by comedians, and people telling jokes to friends

 

Filmmøte: Filmprosjekt, del II

14/11 kl 19: Årets filmprosjekt med oppstart i oktober fortsetter.

Kvelden brukes til demo og visning av råopptak med påfølgende diskusjoner om redigering og etterarbeid.

Hvis tiden strekker til blir det en kort demo av fargekorreksjon/grading i DaVinci resolve.

Velkommen !

 

 

 

 

 

Filmmøte: Planleggingsmøte

28/11 kl 19: Program for vinter og vår må settes opp. Vi diskuterer muligheter og ønsker fra medlemmer. Hvis du har ideer til filmprosjekter (særlig korte filmer, slik som minuttfilm) er dette møtet for deg. Vi tar i mot innspill på programmer/møter som har vært og på nye typer aktiviteter.

Vi oppfordrer særlig til å komme med ideer for tverrfaglige prosjekter, både innen digitale fortellinger, fiksjonsfilm og dokumentarfilm. Går du med en “regissør i maven”, og har ferdig manus er du også velkommen for å diskutere muligheter for samarbeid.

Velkommen !