Konkurranseregler for “Ukens bilde” (Årets fotograf)

1. Konkurransen “Ukens bilde” er en uformell fotokonkurranse på medlemsmøtene. Hensikten er å vise nye bilder og få tilbakemelding på disse. Aktuelle datoer og kategori blir annonsert i programmet.

2. Deltagelse. Kun medlemmer i OKK kan delta, med inntil  ett bilde. Bildene kan ikke være premiert i klubbkonkurranser tidligere, det vil si “Ukens bilde”, høst- eller vårkonkurransene. Antatte bilder regnes ikke som premierte.

3. Kategorier. Det konkurreres i to kategorier: Projeksjon (digital bildefil) og papirbilde. Det kåres en felles vinner for begge kategoriene. Vinneren får tittelen “Årets fotograf”.

4. Teknisk utførelse.

Til digitale bildefiler stilles følgende krav:

  • Lengste side skal være minimum 1280 piksler/bildepunkter.
  • Filformat skal være JPEG.
  • Maksimal størrelse på bildefilen er 3 MB.

Bildene må leveres før tidsfristen.
Bilder som er sendt inn etter tidsfristen, eller som ikke tilfredsstiller de tekniske kravene til bildeformat og størrelser, blir ikke med i konkurransen.

Det stilles ingen krav til montering eller størrelse på papirbildene.
Bilder i papirkonkurransen leveres rett før medlemsmøtet.

5. Opphavsrett. Bilder som i stor grad er gjengivelse av andres verk, uten at det er tilført nytt innhold ved avfotograferingen kan bli diskvalifisert. En premiert fotograf kan også risikere å miste sin premiering hvis det i ettertid viser seg at det premierte bildet har blitt framstilt som nevnt over. Oslo Kamera Klubb viser ellers til “Lov om Opphavsrett” og oppfordrer alle fotografer til å vise godt etisk skjønn.

6. Premiering. Premierte bilder gis 1., 2. eller 3. premie. Det kan deles ut flere andre og tredje premier. Bildet som får første premie er “Ukens bilde”. Fotogruppa sørger for at det føres konkurranseprotokoll, som er tilgjengelig på klubbens nettsider.

7. Poeng. Premierte bilder gis poeng i henhold til følgende tabell:
1. plass gir tre poeng
2. plass gir to poeng
3. plass gir ett poeng

Fotografen som har flest poeng ved årets slutt kåres til “Årets fotograf”. Fotogruppa bestemmer premiene.

8. Jury. Møteleder bestemmer hvem som skal juryere kveldens konkurranse. Vanligvis er dette kveldens foredragsholder.

9. Rettigheter. OKK har rett til å publisere premierte bilder fra konkurransen “Ukens bilde” på klubbens nettsider, Facebooksider og Instagramkonto uten vederlag til fotografen. Fotografen skal krediteres ved offentliggjøring.

Vedtatt – mai 2020, hovedstyret Oslo Kamera Klubb

Regler i forhold til redigering/AI

8. januar 2024 bestemte hovedstyret at Oslo Kamera Klubb følger reglene til NSFF: Alle delene av et bilde skal være fotografert av innsender, som skal eie rettighetene til hele bildet. Dette betyr også at hele bilder eller deler av et bilde laget ved hjelp av AI/ML ikke er tillatt i fotokonkurranser i regi av NSFF. Intensjonen bak reglene er å fremme fotografering, ikke bilder.

Klargjøring av reglene:
 1. Støyfjerning og skarping av bilder er lov, både med tradisjonelle verktøy og AI/ML.
 2. Det er lov å bruke effekter som lysstråler, lens flare, støvpartikler, tåke, røyk etc som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop.
 3. Man har lov å bruke strukturer/teksturer til bildet som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop. Dette gjelder også nøytrale (studio)-bakgrunner. Men det er ikke lov å bytte ut hele bakgrunnen med et bilde man har kjøpt/generert.
 4. Man har lov å fjerne elementer i bilder ved hjelp av AI/ML. F eks en strømledning. Men det er f eks ikke lov å fjerne et hus og bytte det ut med en foss. Det må byttes ut med noe som ser ut som det som var bak elementet i utgangspunktet.
 5. Man har ikke lov å legge til elementer som innsender ikke har fotografert, f eks ved å kjøpe en brush med en fugl, bytte himmel til noe innsender ikke har tatt, eller ved hjelp av AI/ML.
 6. Åpenbare brudd på intensjonene bak disse reglene, som f eks å avfotografere et print av et bilde, regnes selvsagt også som brudd på reglene.
 7. Reglene for en konkurranseklasse kan overstyre disse klargjøringene. F.eks er det ikke lov å fjerne noe i naturklassen.