Komiteer

I tillegg til styret og foto- og videogruppa, har OKK noen komiteer. Dette er nødvendig både for å opprettholde en god drift i klubben samt et aktivt miljø blant medlemmene
Bildekritikk-komité
Lars Wilhelmsen
Utstillingskomitè –
Settes sammen etter behov

Konkurransekomitè –

Ufluktskomitè:
Leif Egil Olsen, Laila Fure, Anne Westad, Vidar Håby, Hanne Lund Mathisen, Ellen-Anne Alvin