Grupper / komitèer

I tillegg til styret og valgkomitèen, har OKK diverse grupper som  skal bidra til å  opprettholde en god drift av klubben og et aktivt miljø blant medlemmene.  Foto- og filmgruppa velges på årsmøtet, mens de andre utnevnes av styret. Det er utarbeidet mandater for alle gruppene, slik at det skal være klarhet i hvilke arbeids- og ansvarsområder som til enhver tid gjelder
Fotogruppa: Rune Bergsvendsen, Turid Marthinsen, Eduardo Valle de Anton, Tone Kråkenes

Film- og videogruppa: Frank Evensen, Elisabeth Wettre,Grete Berild

Utstillingsgruppa:

Konkurransegruppa:  Laila Fure, Anne Westad, Geir Arnesen

Tur- og ufluktsgruppa:
Leif Egil Olsen, Laila Fure, Anne Westad, Vidar Håby, Hanne Lund Mathisen, Ellen-Anne Alvin