Ukens bilde

Konkurransen for kåring av Årets fotograf pågår løpende gjennom klubbåret. Medlemmer kan delta med ett bilde hver i konkurransen Ukens bilde. Tema finner du under Aktiviteter – Fotomøter. Det er vanligvis kveldens foredragsholder som juryerer bildene og velger bildene som kommer på 1., 2. og 3. plass. Førsteplassen blir hedret med tittelen Ukens bilde. Formatet veksler mellom projeksjon (digitale bilder) og papir. 

Kriterier for konkurransen Ukens bilde

Bildene skal ikke være premiert i klubbkonkurranser tidligere (dvs. i Ukens bilde, høst- eller vårkonkurransene). Antatte bilder regnes ikke som premierte.
Andre viktige kriterier omtales nedenfor.  

Projeksjon (digitale bilder). Krav til bildefiler og innlevering: 
  • Lengste side skal være minimum 1280 piksler/bildepunkter og maksimum 2400 piksler.
  • Filformat skal være JPEG.
  • Maksimal størrelse på bildefilen er 3 MB.  
  • Du kan velge om du vil legge inn tittel på bildet. Navnet ditt kommer automatisk opp når bildene blir lastet ned.  
Innleveringsfrist 

Digitale bilder skal leveres innen kl. 22.00 fredag før medlemsmøtet. Innlevering skjer via linken nedenfor: 


Innlevering av Ukens bilde

Papirbilder. Krav til bilder og innlevering:
 • Ingen krav til papirkvalitet eller montering.
 • Maks størrelse A3+ 
 • Ikke merk bildene med navn.

Papirbilder leveres i egen kasse senest ved møtestart, dvs. kl. 19.00 på det aktuelle medlemsmøtet.  
Du må også levere bildet digitalt på samme måte som i digitale konkurranser. Fristen er den samme som for papirbildet.

Se fullstendige konkurranseregler

Resultater

Resultater sammenlagt – Ukens bilde 2024
Resultater sammenlagt – Ukens bilde 2023 
Resultater sammenlagt – Ukens bilde 2022
Resultater sammenlagt – Ukens bilde 2021
Resultater sammenlagt – Ukens bilde 2020
Resultater sammenlagt – Ukens bilde 2019
Resultater sammenlagt – Ukens bilde 2018

Klubbmester og Årets fotograf de siste årene