• Filmmøte: Dokumentar/hverdagsfilm

    Filmmøte: Dokumentar/hverdagsfilm Oslo Kamera Klubb fyller 100 år, og vi planlegger arbeidet med jubileumsfilmen. Filmen og erfaringene vi gjør dokumenteres, og vi bruker disse erfaringene i arbeidet med den neste dokumentarfilmen til filmgruppen. Målet er også å komme frem til en «mal» for produksjon av hverdagsfilmer etter et mønster fra dokumentarfilmplanlegging.  

    Les mer