Styremedlemmer og medlemmer i ulike grupper 2022

Styret  

 • Leder: Kjell-Einar Ofstad
 • Sekretær og nestleder: Dag Thrane
 • Kasserer: John Arne Kyvik
 • IKT-ansvarlig: Jan Thomas Pettersen
 • Informajonsansvarlig: Marit Nilsen
 • Fotoleder: Tone M. Kråkenes
 • Filmleder: Frank Evensen
 • Klubbromansvarlig: Janne Myhre Claassen

Fotogruppe  

 • Leder: Tone Kråkenes
 • Ellen Hansen
 • Tor Erik Pedersen

Filmgruppe  

 • Leder: Frank Evensen
 • Elisabeth Wettre
 • Grete Berild

Valgkomite   

 • Leder: Roy Trondsen
 • Gunnar Otterbech
 • Christer Bell

Tur- og utfluktsgruppe   

 • Leder: Laila Fure
 • Leif Egil Olsen
 • Vidar Håby
 • Jill Johannessen
 • Ragnhild Kaliski

Konkurransegruppe   

 • Leder: Marianne Skage

Utstillingsgruppe  

 • Leder: Greta Schehola
 • Unni Hjellnes
 • Ann Elin Bratset

Instagram  

 • Janne Myhre Claassen

Fotoverksted/Klubbrom  

 • Leder: Janne Myhre Claassen
 • Harald Opheim
 • Leif Egil Olsen
 • Vebjørn Svare