Styremedlemmer og medlemmer i ulike grupper 2023

Styret  

 • Leder: Dag Thrane
 • Sekretær og nestleder: Marit F. Nilsen
 • Kasserer: John Arne Kyvik
 • IKT-ansvarlig: Jan Thomas Pettersen
 • Informasjonsansvarlig: Marit F. Nilsen
 • Fotoleder: Ellen Hansen
 • Filmleder: Frank Evensen
 • Klubbromansvarlig: Janne Myhre Claassen

Fotogruppe  

 • Leder: Ellen Hansen
 • Tor Erik Pedersen
 • Anne Westad
 • Espen Bratlie

Filmgruppe  

 • Leder: Frank Evensen
 • Elisabeth Wettre
 • Grete Berild

Valgkomite   

 • Leder: Gunnar Otterbech
 • Christer Bell

Tur- og utfluktsgruppe   

 • Leder: Leif Egil Olsen
 • Ragnhild Kaliski
 • Tori Tollefsen
 • Bjørn Østby
 • Tone Rieber-Mohn
 • Bettina Sørensen

Konkurransegruppe   

 • Leder: Marianne Skage
 • Tori Tollefsen
 • Kjersti Holst

Instagram
Janne Myhre Claassen

Fotoverksted/Klubbrom  

 • Leder: Janne Myhre Claassen
 • Leif Egil Olsen
 • Vebjørn Svare
 • Lars Wilhelmsen