Teknisk Hjørne – Avstemming våren 2017

Her kan du stemme på innkomne forslag til tema for vårt nye forum – Teknisk Hjørne.

Vi vil jevnlig kjøre en spørreundersøkelse der vi ber folk prioritere hvilke tema de ønsker, og de med flest stemmer vil bli tatt først. Følg med på Facebook og våre nettsider neste gang vi legger ut en slik avstemming.

I skjemaet under haker du av for de temaene du har lyst til å høre om.