Konkurranseregler for Oslo Kamera Klubbs klubbmesterskap i foto: vår– og høstkonkurransen

1. Deltakelse
Konkurransen er åpen for alle med gyldig medlemskap i Oslo Kamera Klubb. Man må også være registrert i NSFF og ha opprettet brukerkonto her for å kunne logge seg inn og laste opp bilder.

2. Tidspunkt
Det arrangeres to konkurranser årlig; høst og vår. Innleveringsfristen kunngjøres i programmet og på hjemmesiden.

3. KONKURRANSER
Vårkonkurransen
Man kan delta i 3 klasser:
1. FRITT MOTIV (digitalt)
2. FRITT MOTIV Kolleksjon Farge (1 serie) (papir)
3. FRITT MOTIV Kolleksjon Monokrom (1 serie) (papir)

Hver fotograf kan delta med maks. 4 enkeltbilder i klasse 1.
Hver fotograf kan delta med maks. 1 serie i klasse 2 og 3. Kolleksjonen kan inneholde 3-5 bilder. Fotografen velger selv om bildene skal være samlet på ett ark eller enkeltvis på flere ark.
Det er valgfritt hvor mange klasser man vil delta i.
Man kan ikke delta med det samme bildet i flere klasser. Bundet tema varierer fra år til år. Farge- og sort/hvittbilder konkurrerer på lik linje, bortsett fra i kolleksjoner hvor én kolleksjon skal være i svart hvitt og én i farger.

Høstkonkurransen
Man kan delta i 3 klasser:
1. BUNDET TEMA (digitalt)
2. FRITT MOTIV (digitalt)
3. FRITT MOTIV (papir)

Hver fotograf kan delta med maks. 4 enkeltbilder i hver klasse. Det er valgfritt hvor mange klasser man vil delta i. Man kan ikke delta med det samme enkeltbildet i flere klasser. Bundet tema varierer fra år til år, og kunngjøres i forkant av konkurransen. Farge- og sort/hvitbilder konkurrerer på lik linje.

4. Tidligere premierte bilder

Bilder som tidligere er tildelt høyere premie enn antatt i OKKs vår- og høstkonkurranse kan ikke leveres på nytt. Unntak: premierte enkeltbilder kan brukes i en ny serie. Enkeltbilder fra premierte serier kan delta på nytt i klassene for enkeltbilder.

Bilder som er premiert i konkurransen «Ukens bilde» kan benyttes i OKKs vår- og høstkonkurranse

5. Innlevering
Alle bilder, (inkl papir) registreres og lastes opp på www.nsff.no/konkurranseinnlevering. Følg instruksen her nøye!

6. Merking og format
Digitalt:
Bildets lengste side skal være 2400 pixler og filstørrelse max 3MB, jpg-format. Filene navngis med bildets tittel. Angitt filstørrelse kan ikke overskrides selv om hele kolleksjonen leveres samlet som én bildefil.

Papir:
Merkes på baksiden med tittel og fotografens navn. Bruk ”etikettene” fra rapporten som skrives ut etter opplastingen, klipp og lim dem på baksiden av hvert bilde. Det samme gjelder for kolleksjoner. (Hvis dette ikke lar seg gjøre, skriv bildets tittel og ID-nr, og fotografens navn øverst i venstre hjørne.  Hvert bilde i en kolleksjon nummereres i visningsrekkefølge + samlet antall i kolleksjonen , eks 1-4, 2-4, 3-4, 4-4). Format på papirbilder er maksimum 30×40/A3/A3+ inkludert eventuell passepartout.

7. Premiering
Det deles ut diplomer for 1., 2., 3. plass, Hederlig omtale og Antatt i hver klasse. I tillegg til diplomer kan det deles ut gavepremier etter godkjennelse av hovedstyret. Som hovedregel bør ca 25 % av de innleverte bildene i hver klasse premieres/antas.

8. Klubbmesterskap
Det kåres én klubbmester sammenlagt. Klubbmesterskapet tildeles den fotograf som etter vår- og høstkonkurransen har oppnådd høyest samlet poengsum.

1. premie – 10 poeng
2. premie – 7 poeng
3. premie – 5 poeng
Hederlig omtale – 3 poeng
Antatt – 1 poeng

Får flere fotografer lik poengsum, tildeles klubbmesterskapet den som har fått flest 1. premier. Står de fortsatt likt, tildeles klubbmesterskapet den som har flest 2. premier, dernest 3. premier, eller til slutt flest antatte bilder.

9. Offentliggjøring
Resultatene offentliggjøres og alle bilder vises på et medlemsmøte. Bildene kan legges ut på OKKs og NSFFs hjemmeside uten vederlag til fotografen.

10. Jury
Bildene bedømmes av en jury bestående av minst tre medlemmer. Juryen skal ikke gjøres kjent med fotografens navn eller bildets tittel før bedømmelsen er avsluttet. Juryens medlemmer kan ikke delta i konkurransen. Navnene på juryens medlemmer offentliggjøres på OKKs hjemmesider i god tid før innlevering.

11.Opphavsrett

Innleverte bilder som i stor grad er en gjengivelse av andres verk, uten at dette verket er tilført nytt innhold ved avfotograferingen, vil kunne bli diskvalifisert fra konkurransen. En premiert fotograf kan også risikere å miste sin premiering dersom det i ettertid viser seg at det premierte bildet har blitt framstilt som nevnt over. Oslo Kamera Klubb viser ellers til «Lov om Opphavsrett» og oppfordrer alle fotografer til å vise godt etisk skjønn.

12. Ansvar – innleverte bilder
OKK vil behandle bildene med forsiktighet. Bildene samles i stabler ved frakt og juryering, og skade kan forekomme. OKK har ikke ansvar for skade eller tap av innleverte bilder. Deltagelse i konkurransen forutsetter aksept av konkurransereglene.

13. Endring av regler
Endringer av konkurransereglene vedtas av hovedstyret.

Oslo, oktober 2019