Årsmøte 2022

Årsmøtet avholdes iht. vedtektene § 8. Ordinært årsmøte

Agenda

 A – Konstituering

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av
  • Ordstyrer
  • Referent
  • To medlemmer til å undertegne protokollen

B – Årsberetning

Årsberetning 2021

C – Innkomne forslag

 1. Innspill fra Ellen Alvin
 2. Utmerkelser og ordener
 3. Printerkostnader
 4. Innspill fra Berit Hyllseth om eksternt arrangement

D – Fastsette klubbens kontingent for påfølgende år

Styret foreslår å holde kontingent på samme nivå i 2023 som i 2022.

 • Ordinær: 800 kroner
 • Honnør og ungdom: 400 kroner
 • Æresmedlem: gratis

I tillegg kommer 200 kroner for medlemsskap i NSFF.

Merk: Fastsettelsen omfatter ikke eventuell økt kontingent fra NSFF som for tiden er kr. 200 pr år. Informasjon om dette foreligger først når NSFF har avholdt sitt årsmøte senere i år. Dette kan påvirke den sammenslåtte kontingent for 2023.

Se vedlagt dokumenter:

F – Revidert budsjett for 2022

G – Valg

Valgkommité presenterer sin instilling.

 • Hovedstyre
 • Fotogruppe
 • Filmgruppe
 • Valgkommite