Historien om hvordan OKK kom i gang for 95 år siden

OKK - oppstartsmøte 28.01.1921
Oppstartsmøtet 28.01.1921 – Fra venstre: Harald Kristensen, B. Chr. Aas, Ansgar Møller, Hans Henriksen, H. Augestad, K. Furuholmen, Rich. G Furuholmen og T. Berge.

Oslo Kamera Klubbs historie starter i 1921. I år er det 95 år siden. Før dette hadde man en forening i Oslo eller Christiania som het ”Amatør-Fotografen”. Denne foreningen varte i 19 år, fra 1888 til 1907. Foreningen hadde på sitt meste 100 medlemmer, men døde ut på grunn av mangel på tilslutning.

Man kan vel si at dette var en tid da det var tungvint å ta bilder – så tungvint at ”kamerakunsten måtte sies å være en kjærlighet for de få utvalgte”. Rart å tenke på i dag da kameraer er allemannseie og fremkallingen gjøres i det man fotograferer.

Man så vel også behovet for å løfte i flokk da man i januar 1921 møttes for å diskutere om man skulle stifte en kamera klubb i Oslo. Det ble sagt i oppstartingsfasen (sitat): ”Vi kommer ikke utenom det faktum at mange som løfter i flokk, kan løfte mer enn én. Men vi vil allikevel ha fritt slag for vår egen mening, vi vil fremdeles være individualister.”

Tekstilagent B. Chr. Aas fortalte at han hadde vært i kontakt med sekretæren i Royal Photographic Socoiety i London ”i anledning av en påtenkt start av en forening av amatørfotografer”. Han kontaktet blant annet Hans Henriksen som hadde jobbet i fotobransjen i København. Han hadde vært medlem av Københavns Amatørklubb. Henriksen fortalte Aas at han kjente til fire herrer til som ”beskjeftiget seg med det samme spørsmål.”

Den 28. Januar 1921 hadde de sitt første planleggingsmøte for å etablere klubben. Se bildet. OKK er ikke etablert ennå. På bursdagen til OKK i år vil vi fortelle mer om etableringen.

På bildet ser du fra venstre:

Harald Kristensen, B. Chr. Aas, Ansgar Møller, Hans Henriksen, H. Augestad, K. Furuholmen, Rich. G Furuholmen og T. Berge.