Gratulerer med dagen Oslo Kamera Klubb!

OKKs første styre, fra venstre:K. Furuholmen, Rich. G. Furuholmen, Hans Henriksen, B. Chr. Aas, Ansgar Møller
OKKs første styre, fra venstre:K. Furuholmen, Rich. G. Furuholmen, Hans Henriksen, B. Chr. Aas, Ansgar Møller

Det er nå 95 år siden Oslo Kamera Klubb ble etablert i 1921. Gratulerer!

La oss sitere fra historieboken fra klubbens konstituerende generalforsamling:

”Det var tillyst stort møte i Militære Samfund mandag 21. mars 1921. Ca.150 damer og herrer hadde fulgt innkallelsen.

Det var igjen Hans Henriksen som spilte hovedrollen. Henriksen var ikke mer enn 25 år gammel, men han hadde talegaver – det syngende Stavangermålet hans var et ypperlig instrument som han spilte på i alle registre – han hadde ungdommen og likevel erfaringen. Han ønsket alle velkommen på innbydernes vegne, og gikk derpå over til sitt foredrag, som dannet første punkt på programmet. Foredraget ble ledsaget av en rekke lysbilder, gjengivelser av kjente amatørers arbeide samt en rekke vakre, stemningsfulle bilder av Henriksens egen produksjon.

Det er ikke tvil om at dette var en utmerket opptakt til den konstituerende generalforsamling. Det var høy stemning på møtet, og den etterfølgende diskusjon om lovene og valgene lovet godt.

Som dirigent ble valgt stortingsstenograf Olaf Alb. Paulsen, en av de få som også hadde vært medlem av foreningen ”Amatør-Fotografen”. Paulsen ledet møtet så fortrinlig at han senere i mange år inntil sin død var den selvskrevne dirigent på våre generalforsamlinger.

Man vedtok mot 14 stemmer å kalle barnet for Kristiania Kamera Klub. De to første paragrafene var slik:

§1 – Klubbens navn er ”Kristiania Kamera Klub” og den har sitt sæte i Kristiania.
§2 – Klubbens formål er:
1) Å støtte sine medlemmer i utøvelse av fotografien og fremme dens utvikling så vel i videnskapelig som i kunstnerisk henseende.
2) Å utbre interessen for amatørfotografien i videste kretse samt
3) Å fremme et kollegialt forhold mellom klubben og andre lignende foreninger.

Da var klubben i gang og det første styret ble sammensatt slik (se bildet):

Formann: Demonstratør Hans Henriksen.
Viseformann: Direktør K. Furuholmen.
Sekretær: Ingeniør Ansgar Møller.
Kasserer: Agent B. Chr. Aas.
Styremedlemmer: Ingeniør R. Blom-Furuholmen og urmaker H. Augestad.
Varamedlemmer: Advokat E. B. Olssön og disponent Harald Kruge.
Revisorer: Banksekretær Sigurd Brenna og pensjonist Fred S. Bull.

Etter påske kommer mer av OKKs histore.