Detaljerte priser for FOTOSLO

Vi har sett at det er behov for å vise priser også for kortere deler av arrangementet for noen som ønsker dette.

Disse prisene er oppgitt under.

Priser for å delta
NSFF medlem
Ikke NSFF medlem
Hel pakke (alle dager, alle middager

2 200

2 950

Halv pakke (alle dager, uten middag)

1 750

2 500

Dagpriser, måltider ikke inkludert
Bare torsdag

400

600

Bare fredag

800

1 100

Bare lørdag

800

1 100

 

For de som er interessert i dagspriser og også ønsker å spise så gjelder følgende:

Måltider betales av den enkelte direkte til hotellet.

Priser for måltider: Alle påmeldte
Lunsj
Fredag

325

Lørdag (matpakke)

89

Middager
Torsdag (2 retter)

290

Fredag (2 retter)

290

Lørdag (festmiddag – 3 retter)

445