Årsmøte i Oslo Kamera Klubb 27. februar 2017 kl. 18.00

Sett av mandag 27. februar 2017 til årsmøtet i Oslo Kamera Klubb. Denne viktige begivenheten starter klokken 18.00 og er stedet du kan bestemme og påvirke klubbens drift og “indre liv”.

Møteprogram for kvelden (fra kl. 19.00) samt tema til Ukens bilde kommer!
Fotoverksted og Bildekritikk utgår denne dagen.

Fra vedtektene:
“… Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar måned, og innkalles med minst 14 dagers varsel. Skriftlig innkalling med saksliste skal gjøres kjent for alle medlemmene….”
“… Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og eventuelle innkomne forslag skal sendes medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret skriftlig innen 31. desember…”
“… På årsmøtet behandles: a: Årsberetning. b: Innkomne forslag. c: Regnskap. d: Budsjett. e: Valg av styre, fotogruppe, film/videogruppe og valgkomité…”


Se ellers under “Oslo Kamera Klubb/Annet”, der finner du de komplette vedtektene.
Og legg merke til at frist for innsending av forslag til saker til årsmøtet er satt til 31. desember 2016. Du kan benytte: info@oslokameraklubb.no