Innkalling til ordinært årsmøte i Oslo Kamera Klubb

4.1.1

Det kalles med dette inn til ordinært årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 27. februar 2017 kl. 18.00 i Oslo Kamera Klubbs lokaler. På årsmøtet behandles:
a. Årsberetning.
b. Inkomne forslag.
c. Regnskap.
d. Budsjett.
e. Valg av hovedstyre, gruppestyrer og valgkomité.

Årsberetning, regnskap og budsjett vil ikke foreligge i papirutgave, de blir sendt medlemmene via et eget nyhetsbrev innen 14. februar – der kan du laste ned årsmøtedokumentene. Vi ber om at du tar med din egen utskrift eller har dokumentene med deg på et nettbrett eller lignende. Og husk: har du ikke betalt kontingenten for 2017 har du ikke stemmerett på møtet! (Har du spørsmål om årsmøtet, ta kontakt med info@oslokameraklubb.no)

Vel møtt!
Styret i OKK
12. februar 2017

PS: Etter årsmøtet, ca kl. 19.00, får vi besøk av Rune Eraker, kveldens foredragsholder. Ukens bilde-konkurransen går som vanlig, temaet er “Tåke” og formatet projeksjon. Fotoverkstedet og Bildekritikk utgår denne kvelden.