Janne Myhre Claassen nyvalgt leder av Oslo Kamera Klubb!

JANNE_M_C

(Tekst/foto: Tore Borg Larsen) På årsmøtet i Oslo Kamera Klubb 27. februar ble oslojenta Janne Myhre Claassen valgt med akklamasjon som klubbens nye leder de neste to årene, og «kronet» med en spesialdesignet OKK-caps. Et meget populært valg; det er faktisk den andre kvinnelige lederen i klubbens historie siden 1921, sies det – altså ikke et øyeblikk for tidlig!
Vi kjenner Janne som en åpen, utadvendt og resolutt dame med bein i nesa, noe hun blant annet demonstrerte da hun påtok seg ansvaret for den daglige styringen av NSFFs og OKKs store arrangement FOTOSLO i mai 2016. Her imponerte hun oss alle med sitt humør, ryddighet, organisasjons- og improvisasjonstalent og overblikk. Ikke rart OKK fikk mange godord for gjennomføringen av dette arrangementet!
Med sin bakgrunn fra ledelse og service, hotell- og reiseliv i både inn- og utland – og med mange års daglig praksis som assistentlærer for barn og unge – burde hun være ekstra godt rustet til jobben med å holde styr på OKK-flokken. Og å drive klubben fremover i det gode sporet den nå er i!
Janne jobber best i team, sier hun – men er god til å ta beslutninger alene der det trengs – og er opptatt av åpenhet og informasjon i alle ledd. Dette lover godt for lederfunksjonen sammen med nyvalgte og «gamle» styremedlemmer, komiteer og grupper.
Etter cirka 1,5 år som OKK-medlem, og med fotointeresse helt fra tenårene, har hun også markert seg som en dyktig og engasjert fotograf på mange plan, nå sist med godt besøkt separatutstilling i Galleri Albin Upp i Oslo.
Jannes visjon for klubben kan enkelt formuleres slik: Oslo Kamera Klubb skal (fremdeles) være Norges beste klubb å være medlem av! Selvfølgelig innen fotografi, men også når det gjelder læring og fotososialt miljø. OKK skal være en inkluderende og aktiv klubb – med fokus på kunnskapsdeling og utforskning av nye kilder til inspirasjon og fotoglede.