Publisér dine bildeserier.

Mange OKK-ere har vist flotte bildeserier i klubben. Her er flere muligheter til å vise mer for et større publikum. Sjekk NM i film, klassene Minuttfilm og Digitale fortellinger.     https://www.nsff.no/a/index.php?page=nyhetsarkiv&nyhet_id=1550   Innleveringsfrist: 1. mai 2017.

Se også  NSFFs prosjekt:   https://info.nsff.no/blog/2017/01/02/klubb-medlemsprosjekt-2017/  Medlemmer kan levere inn en bildeserie på 5–10 bilder som skal ha en sammenheng og tema. Fristen er 1. april 2017.