Norsk Selskap for Fotografis jubileumsutstilling

29. juni åpner NSFFs utstilling i Fotografiens Hus i Oslo.  Bildene er et utvalg fra  Norsk Selskap for Fotografis jubileumskonkurranse høsten 2016. Tema: urbane landskap og kulturlandskap.

NSFF må selv stille med gallerivakter, og oppfordrer alle medlemmer til å en vakt eller to i lokalet i løpet av utstillingsperioden (juli). Å  treffe andre fotointeresserte mennesker kan være både hyggelig og interessant, så meld deg til  NSFF v/ Bjørn Riise, leder@nsff.no

Det kreves ikke at du har kjennskap til fotografene eller NSFF, og det vil bli laget informasjonsbrosjyrer som ligger tilgjengelig i lokalet.

Forsiden