OKK-stipendet 2017

Medlemmer i OKK kan søke stipend til egne foto-/filmprosjekter.  Styret kan to ganger i året (vår og høst) dele ut penger til finansiering av et konkret prosjekt dersom det er budsjetterte midler til dette. For 2017 er det satt av 20.000 kr til OKK-stipendet.

Søknaden sendes til: hovedstyret@oslokameraklubb.no.   Søknadsfrist er 30.september.

Se retningslinjer her: https://oslokameraklubb.no/om-oslo-kamera-klubb/stipender/