Lage gull av gråstein

Har du lyst til å bli med på et spennende prosjekt ? Et av de mange kreative møter som finner sted på OKKs mandags-stamkafe Cortado, har resultert i at 5 medlemmer har dannet en gruppe, som har satt seg som mål å lage gull av gråstein. Dvs.: ” vi vil samle inn intetsigende/mislykkede bilder fra klubbens medlemmer – for så å sette dem sammen 1+1, slik at det vil (forhåpentligvis) fremstå som er nytt og interessant bilde”.

Resultatet av prosjektet skal legges fram på et klubb møte i april.

Oppfordringen til OKKs medlemmer blir derfor: finn frem 4-5 bilder som du syns er intetsigende, mislykket, som du har tenkt å kaste eller allerede ligger i søppelbøtta. Send dem til hopheim@online.no.

Innleveringsfrist: 1.mars