Frist for innmelding av saker til OKKs Årsmøte 2018 er endret til 1. februar

Årsmøtet blir 26. februar 2018 kl. 18.00. Alle medlemmer i OKK kan melde saker til årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må må være skriftlig begrunnet, og sendes til styret innen 1. februar.
Forslagene sendes på epost til sekretaer@oslokameraklubb.no