Levér bilder til Natteravn-kalenderen innen 19. mars!

Bilder til Natteravnkalenderen for 2019 har innleveringsfrist på OKK-møtet 19. mars – og du får 1500 kroner for hvert publisert bilde!
OKK har i mange år hatt et samarbeid med Natteravnene i Oslo om levering av bilder til kalenderen. De ønsker flere “hyggelige” bilder i farver, tatt innenfor Oslo bys grenser, helst i løpet av de siste to år.

Liggende format A4, 300 dpi i jpg i beste kvalitet (minst komprimert). Antall bilder: Fra 1 til maks 20 stk.
Det er viktig å levere i rett format, slik at Roy slipper å bruke mye tid på å gjøre dette i etterkant og risikere at beskjæringen blir anderledes enn det du ønsker.

Oppskrift i Photoshop:
Åpne bildet, trykk på bokstaven C, fyll inn i rubrikkene oppe:
Bredde 29,7 cm, Høyde 21 cm, 300 (pixels/inch)
Beskjær bildet, trykk Enter! FIKS FERDIG! (Det er 3508×2480 pixels)
Merk bildefilen med opptaksmåned, ditt navn og sted!
Eksempel: Juni_Hans_Hansen_Brugata.jpg

Brenn bildene på en CD, eventult last dem inn på en minnepinne eller et SD-minnekort, disse merkes tydelig med ditt navn! (Du får kort eller pinner tlbake på et møte senere.)
Merk innsendelsen: Natteravn-kalenderbilder 2019 + ditt navn + e-postadresse + telefonnummer. Gjerne også kontonummer, så blir det lettere for kasserer å betale deg de 1500 kronene du får pr. bilde som blir med i kalenderen! (NB! Du må være medlem i OKK for å delta)

Lykke til!
Eventuelle spørsmål kan stilles til Roy Trondsen på 951 58 190