OKKs sommerfest på LY 16. juni er avlyst!

Det har dessverre ikke vært så mange som har meldt seg på som vi hadde håpet. Styret har vurdert situasjonen og besluttet å avlyse den “offisielle” sommerfesten – og de som har betalt, vil få tilbakebetalt pengene av kasserer. Det blir nå bare en uformell fest for dem som har meldt seg på og som ønsker å samles likevel, men Ly holder åpent for andre også. Det betyr at det ikke blir noen servering i regi av OKK slik vi inviterte til. Håper dette likevel vil være en god løsning for alle parter.
Med sommerhilsen Ellen-Anne Alvin, leder OKK