“Kraftverk – form og funksjon” er Runes spennende fotoprosjekt

Litt sent, men godt….: Rune Bergsvendsen fikk våren 2018 godkjent sin stipendsøknad for å fullføre sitt fotoprosjekt med arbeidstittel «Kraftverk – form og funksjon». OKK har tildelt ham kr 5000.- som et bidrag til prosjektet. Dette sier han selv om bakgrunnen for stipendsøknaden (noe forkortet):

«Jeg har nå i ett og et halvt år reist rundt om på Østlandet og deler av Vestlandet og tatt bilder av vannkraftverk og trafostasjoner. Målet er å gi ut en fotobok, samt lage en fotoutstilling om vannkraftverk/trafostasjoner i Norge. Mentor for prosjektet har vært – og er – fotograf Morten Løberg.

– Ved første øyekast vil fotografiene se dokumentariske ut, men de beveger seg i skjæringspunktet mellom dokumentar- og kunstfoto. Når det gjelder bok, har jeg tenkt å
utstyre den med et essay med fokus på kraftverk/trafostasjoner og arkitektur.

– Det finnes flere fotobøker om bygningstyper som fyrtårn, kirker, gårder, låver ol. på norsk, men ikke noe samlet om vannkraftverk/trafostasjoner. Det er heller ikke mye som er skrevet om forholdet vannkraftverk/trafostasjoner og arkitektur. Slik sett ville dette være et pionérprosjekt å få presentert de mange vannkraftverkene og trafobygningene rundt om i landet i tekst og bilder. Prosjektet vil også være et viktig bidrag i arbeidet med å dokumentere denne delen av norsk industriarkitektur.

– Videre ønsker jeg å lage en bok samt få til en utstilling. Jeg vil selvsagt presentere arbeidet og fortelle den fascinerende historien om kraftverkene i Norge på en egnet klubbkveld i OKK høsten 2018.»

Styret i OKK ønsker Rune lykke til og ser frem til en spennende presentasjon!