Årsmøtet i OKK er 25. februar. Har du saker du ønsker å ta opp der, må vi ha dine forslag i hende innen 1. februar!

I OKKs vedtekter, §8 om ordinært årsmøte, står det:
“Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar måned. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. februar. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.”
Forslag sendes til leder@oslokameraklubb.no.

Har du ikke betalt kontingenten ennå? Vi ber deg i så fall om å betale inn årskontingenten så fort du kan og senest i løpet av januar!

• Ordinær medlemskontingent: kr 875,-.
• Honnørmedlem: kr 525,-. (Honnørmedlem er et medlem som fyller 68 år i klubbåret – eller er uføretrygdet.)
• Ungdomsmedlem: kr 425,-. (Ungdomsmedlem er et medlem til og med det året det fyller 25 år.)
• Æresmedlem: kr 175,-. (For medlemskapet i NSFF.)

Vi ber om at du betaler kontingenten innen 31. januar 2019 til Oslo Kamera Klubb, bankkonto 9001 06 40821. Husk å skrive medlemsnavn på innbetalingen og merk den med “Årskontingent 2019”.