Innkalling til OKKs årsmøte 2019, mandag 25. februar kl. 18.00!

Sett av tid til årsmøtet i Oslo Kamera Klubb! Denne viktige begivenheten starter klokken 18.00 i klubbens lokaler og er stedet der du kan bestemme og påvirke klubbens drift og “indre liv”. På årsmøtet behandles: Årsberetning, innkomne forslag, regnskap, budsjett og valg av styre, foto- og filmgruppe samt valgkomité.
Formell innkalling med årsmøtedokumenter er sendt ut til medlemmene som vedlegg i OKKs nyhetsbrev nr. 5-2019. Årsmøtedokumentene blir ikke distribuert separat på papir, det anbefales derfor at du selv printer ut, eller bringer disse med seg digitalt på nettbrett eller lign. (Har du av en eller annen grunn ikke mottatt nyhetsbrevet, eller vedlegget, kontakt info@oslokameraklubb.no.) NB! Kun medlemmer som har betalt kontingent for 2019 har stemmerett på årsmøtet.

Vel møtt!
Styret i OKK
10. februar 2019