Still ut på Cortado

Vi medlemmer i Oslo Kameraklubb er så heldige å få lov til å stille ut våre bilder på Café Cortado. Dette er en liten kafé i Grefsenveien 6 (Nordpolen), som er blitt OKKs ”stamsted” etter fotomøtene på mandager. Vi har hatt bilder på veggene her en tid, men får nå enda bedre muligheter til å lage fine utstillinger, da utstillingsgruppa har montert nye løsninger for bildeoppheng inne på kafeen.

En utstilling av bildene dine på  Café Cortado er en ”lavterskel” mulighet til å vise fram en større del av egen “produksjon”, den kan gi opphav for dialog og diskusjon og kanskje kan det gi mulighet for salg av bilder. Utstillingsgruppa vurderer at en utstilling bør bestå av ca. 20 bilder, avhengig av størrelse. En kan stille ut alene, eventuelt kan to medlemmer dele plassen. Utstillingen vil skiftes ut etter en eller to måneder avhengig av pågangen.

Er du interessert i å holde utstilling på Cortado, meld fra til utstillingsgruppa på e-post foto.cortado@yahoo.com. Husk å informere om ønsket dato for utstillingen din. 

På fotoverkstedet mandag 27. januar, ga utstillingsgruppa en kort informasjon om muligheten til å stille ut på Cortado. De har også laget en manual til deg som ikke har hatt utstilling tidligere. Denne er ganske detaljert, men er kun ment som en rettledning. Det er opp til deg hvordan du ønsker å gjennomføre utstillingen.


Utstillingsgruppa i full gang med å montere nye løsninger for oppheng på Cortado.