HAR DU HUSKET MEDLEMSKONTINGENTEN?

Fristen for betaling av medlemskontingenten i OKK gikk ut 31 januar.  Takk til alle som har betalt innen fristen.
Til alle andre: Husk å betale så fort som mulig, slik at du kan være med oss videre og benytte deg av alle fordelene med å være medlem i Kameraklubben.
NB! Etter 15. februar blir medlemslisten oppdatert og medlemmer uten betalt medlemskontingent blir strøket.

Se detaljer for betaling her.