Høstutstillingen – Forlenget innleveringsfrist!

Fra OKKs utstilling på Albin Upp våren 2019

Fra 19. oktober til 1. november 2020 inviterer Oslo Kamera Klubb til utstilling på galleri Albin Upp. 

Siden vi ikke har fått inn tilstrekkelig antall bilder til høstutstillingen på Albin Upp innen fristens utløp, har vi bestemt å utsette innleveringsfristen til 20. april. 

Om du ikke allerede har gjort det: Send oss tre av dine beste bilder til juryering på e-post okk2020@aol.com. En jury velger deretter ett bilde fra hver innsender. (Se detaljer for bildefiler lengre ned i artikkelen)

Dersom vi ved den nye fristens utløp fortsatt har mottatt for få bidrag, kan det bli aktuelt at juryen plukker ut to bilder fra enkelte utstillere.
Gi derfor beskjed til utstillingsgruppen (e-post okk2020@aol.com) innen 4. april, dersom du ønsker å stille ut to bilder. Dette gjelder også for deg som allerede har sendt inn ditt bidrag. Hvert bilde du stiller ut vil koste kr 550,- og frist for innbetaling for utstillingsplass er 30. april (se detaljer for innbetaling lengre ned i artikkelen).

Dersom vi derimot får flere deltakere enn vi klarer å presentere på en god måte, er det opp til juryen å velge hvilke bilder som får være med.

Vi håper fortsatt på mange flotte bidrag, slik at vi kan lage en fantastisk høstutstilling i oktober.

Noen viktige detaljer:

Motiv: FRITT VALG
Filformat:
JPG

Lengste side: 2400px 
Filstørrelse:
maks 3MB

Tre bilder sendes på e-post til juryering: okk2020@aol.com
NB! Ny e-postadresse!

Innlevering til digital juryering fram til og med 20.april kl. 23.59.

MERKING AV BILDEFILENE:
Fornavn-etternavn-nr*-bildetittel-salgspris. *nr = A, B og C
F.eks: Kari-Hansen-A-blomst- 1800.jpg

INNRAMMING
Vi sørger for innramming hos Det Gylne Snitt. Som sist satser vi på hvit passepartout som tilpasses det enkelte bildet, og sorte rammer i størrelse 40×50 eller 40×40 cm (utvendige mål).

DELTAKERAVGIFT
Deltageravgiften per bilde vil i år være kr. 550,- Dette vil dekke både leie av galleriet og innramming av bildet. Prisen avhenger av at minst 90 bilder stilles ut.  Vi har takket være sponsing fra OKK, og i år også fra NSFF, klart å holde en forholdsvis lav deltageravgift.

BETALING
Deltakeravgiften, kr. 550,-, betales senest 30. april til kontonummer. 9001.06.40821. Husk å merke innbetalingen med navnet ditt!

SALG AV BILDER
Det vil være mulighet for utstillerne å selge sine bilder. Du må derfor oppgi pris på bildet (se merking av bildefilene). Vi foreslår mellom kr. 1800 og kr. 2500, men det er helt opp til deg hvor mye du vil prise bildet til.

PLAKAT TIL UTSTILLINGEN
Juryen vil plukke ut ett eller flere bilder til plakat til utstillingen.

PRINTING OG INNLEVERING
Ferdig utskrevet bilde leveres på medlemsmøte 7. eller 14. september.

VAKTHOLD UNDER UTSTILLINGEN
Alle må regne med å stille som vakt noen timer under utstillingen.

Fra OKKs utstilling på Albin Upp våren 2019