Innlevering til høstutstilling-Viktig informasjon!

Fra OKKs utstilling på Albin Upp våren 2019

Fra 19. oktober til 1. november 2020 inviterer Oslo Kamera Klubb til utstilling på galleri Albin Upp. Allerede nå kan vi begynne å glede oss til – og forberede oss til å delta på OKKs høstutstilling.

Alle OKKs medlemmer er velkommen til å sende inn tre bilder til utstillingen. En jury velger deretter ett bilde fra hver. Vi ønsker at alle skal få delta med ett bilde, men galleriet er ikke veldig stort, så på grunn av plassen må vi dessverre ta forbehold om at alle kan delta.
Dersom det blir flere deltakere enn man klarer å presentere på en god måte, er det opp til juryen å velge hvilke bilder som får være med. Om vi derimot ikke får nok utstillere, vil juryen invitere en eller flere til å levere mer enn ett bilde. Når bildene er juryert, i midten av mai, får du informasjon om hvilket av dine bilder som er valgt.

Motiv: FRITT VALG
Filformat:
JPG

Lengste side: 2400px 
Filstørrelse:
maks 3MB

Tre bilder sendes på e-post til juryering: okk2020@aol.com
NB! Ny e-postadresse!

Innlevering til digital juryering fra og med 16. til og med 28. mars kl. 23.59.

MERKING AV BILDEFILENE:
Fornavn-etternavn-nr*-bildetittel-salgspris. *nr = A, B og C
F.eks: Kari-Hansen-A-blomst- 1800.jpg

INNRAMMING
Vi sørger for innramming hos Det Gylne Snitt. Som sist satser vi på hvit passepartout som tilpasses det enkelte bildet, og sorte rammer i størrelse 40×50 eller 40×40 cm (utvendige mål).

DELTAKERAVGIFT
Deltageravgiften per bilde vil i år være kr. 550,- Dette vil dekke både leie av galleriet og innramming av bildet. Prisen avhenger av at minst 90 bilder stilles ut.  Vi har takket være sponsing fra OKK, og i år også fra NSFF, klart å holde en forholdsvis lav deltageravgift.

BETALING
Deltakeravgiften, kr. 550,-, betales senest 30. april til kontonummer. 9001.06.40821. Husk å merke innbetalingen med navnet ditt!

SALG AV BILDER
Det vil være mulighet for utstillerne å selge sine bilder. Du må derfor oppgi pris på bildet (se merking av bildefilene). Vi foreslår mellom kr. 1800 og kr. 2500, men det er helt opp til deg hvor mye du vil prise bildet til.

PLAKAT TIL UTSTILLINGEN
Juryen vil plukke ut ett eller flere bilder til plakat til utstillingen.

PRINTING OG INNLEVERING
Ferdig utskrevet bilde leveres på medlemsmøte 7. eller 14. september.

VAKTHOLD UNDER UTSTILLINGEN
Alle må regne med å stille som vakt noen timer under utstillingen.

Vi gleder oss til å motta mange spennende bilder og lage utstilling!

Fra OKKs utstilling på Albin Upp våren 2019