Resultater fra vårkonkurransen 2021

Mange deltok i årets vårkonkurranse og på forrige klubbmøte fikk vi gleden av å se alle de flotte bildene som var sendt inn i klassene Fritt motiv – projeksjon, Fritt motiv – projeksjon kolleksjon og Selfie – projeksjon. Medlemmer i Tønsberg fotoklubb sto for juryeringen denne gangen. Stor takk til May Britt Sørensen, Daniel Manne og Bjørgulf Grevik.

Projeksjon – Fritt motiv

 1. plass: Tor Erik Pedersen
 2. plass: Jon Leirdal
 3. plass: Monica Skau Engell
Hederlig omtale
 • Nina Krømer
 • Marianne Wright Pedersen
 • Trond M. Skaret
 • Nina Krømer
 • Harald Opheim
 • Terje Corneliussen
 • Jon Leirdal
 • Trond M. Skaret
 Antatt
 • Trond M. Skaret
 • Jon Leirdal
 • Monica Skau Engell
 • Jan-Henrik Pederstad
 • Harald Opheim
 • Bjørn Lindgren
 • May Hennie Haukås
 • Tore Utheim
 • Tone Marit Kråkenes
 • Kjersti Holst
 • Marit Eikemo
 • Tone Marit Kråkenes
 • Tone Marit Kråkenes
 • Anne Westad
 • Mona Myklebust
 • Knut Hovind
 • Nils-Petter Aaland
 • Nina Krømer
 • Tom Willy Simonsen
 • Tor Erik Pedersen
 • Geir Kjærstad
 • Tor Erik Pedersen
 • Mona Myklebust
 • Dag Thrane
 • Rune Haldorsen
 • Lillian Johansen
 • Trond M. Skaret
 • Marit Eikemo
 • Rune Haldorsen
 • Mona Helen Haukås
 • Terje Angeltveit
 • Nils-Petter Aaland
 • Målfrid Sand
 • Dag Thrane
 • Terje Angeltveit
 • Berit Hyllseth
 • Berit Hyllseth

Projeksjon Kolleksjon – Fritt motiv   

 1. plass: Berit Hyllseth
 2. plass: Kjersti Holst
 3. plass: Tor Erik Pedersen
 Hederlig omtale
 • Tori Tollefsen
 • Terje Angeltveit
 Antatt
 • Tone Marit Kråkenes
 • Rune Haldorsen
 • May Hennie Haukås

 Projeksjon – Selfie

 1. Knut Hovind
 2. Dag Thrane
 3. Eduardo Valle De Antón
 Hederlig omtale
 • Knut Hovind
 • Janne Myhre Claassen
 • Harald Opheim
 • May Hennie Haukås
 • Eduardo Valle De Antón
 Antatt
 • Eduardo Valle De Antón
 • Janne Myhre Claassen
 • Tore Utheim
 • Mona Myklebust
 • Harald Opheim
 • Walter Dragland
 • Toril Bakke
 • Berit Hyllseth
 • Dag Thrane
 • Tone Marit Kråkenes
 • Janne Myhre Claassen
 • Tor Erik Pedersen
 • Mona Myklebust
 • Jan Egil Sandstad
 • Harald Opheim
 • Målfrid Sand
 • Målfrid Sand
 • Gunnar Otterbech
 • Knut Hovind
 • DARIUSZ RYSZARD KIERES
 • Trond M. Skaret
 • Tone Marit Kråkenes
 • Eduardo Valle De Antón