Ledig utstillingsplass på Ly

Hvis noen av klubbens medlemmer ønsker å stille ut bilder på Ly, er det ledig plass i desember 2021. Ønsker du å vente til 2022, er det foreløpig kun opptatt i februar.
Er du interessert, så send en mail til Christer Bell.

Det er samme betingelser som tidligere – Ly tar kun 10 % av omsetningen.