Fotogruppa og Konkurransegruppa trenger deg!

Vi trenger flere medlemmer som har lyst til å bidra litt ekstra i klubben. Er dette noe for deg, så meld fra til klubbens leder, Dag Thrane.

Fotogruppa har ansvar for mandagsmøtene – innhold og gjennomføring. De er i full gang med å planlegge høsten, men ønsker å styrke gruppa med én eller to medlemmer. Flere personer gir bedre diskusjoner, flere ideer og ulike innfallsvinkler. Ta gjerne direkte kontakt med leder i fotogruppa, Tone Kråkenes på telefon 91 89 48 04. 


Konkurransegruppa
 har ansvar for å gjennomføre klubbens vår- og høstkonkurranse. I dag har gruppa to medlemmer, som gjennomførte vårens konkurranse på eksemplarisk vis. Det er imidlertid litt sårbart med bare to personer, så gruppa ønsker å få med seg en eller to til på laget!