Mystikk på Ly i oktober

Velkommen til vernisage 2. oktober kl 19.00!

Seks billedskapere med bakgrunn innenfor fotografi står bak utstillingen. Målet med prosjektet er å skape bilder ved å bruke digitale verktøy og sette sammen elementer fra flere fotografier. På den måten utvides rammene for hva som kan utrykkes i et bilde, i motsetning til et tradisjonelt fotografi.
Tema for utstillingen er Mystikk og de seks fotografene tolker dette temaet på hver sin måte.
Velkommen til et spennende møte med høstmørket!
Hilsen Geir, Leif Egil, Karin, Kjell-Einar, Christer og Janne