Carsten Egevang – foredrag i regi av OKK på Oslo Negativ søndag 9. oktober kl. 14.00


Vi er glade for at vi har fått Carsten Egevang til å holde foredrag for oss på Oslo Negativ søndag 9. oktober og håper så mange som mulig av klubbens medlemmer støtter opp om foredraget.

Carsten Egevang er forsker i arktisk biologi, prisvinnende fotograf og visuell kommunikatør. De siste tredve årene har han spesialisert seg på å dokumentere dyreliv og kultur på Grønland. Egevang er født i Danmark og har lenge hatt interesse for de arktiske områdene.

Som fotograf er Carsten Egevang internasjonalt anerkjent og har fått priser i atskillige fotokonkurranser. Han er blant annet kategorivinner i den prestisjefylte Wildlife Photographer of the Year. I 2012 fikk han Miljø- og naturprisen fra Grønlands Selvstyre for sin visuelle formidling av forskningsresultater. Egevangs arbeider er presentert i atskillige bøker, publikasjoner og på internasjonale utstillinger, fra Abu Dhabi til Grønland.

På Oslo Negativ vil Carsten holde foredraget med tittelen GRØNLAND – kontrastenes land.
Han vil fortelle om sin fasinasjon av Grønlands natur og befolkning og vil presentere Grønlands spektakulære naturverdier og dyreliv, men også lokalbefolknings tilknytning til – og avhengighet av naturen. Det handler om et unikt sammenspil mellom dyr og mennesker, som i dag er truet av klimatiske endringer.

Carsten forteller om sitt virke som fotograf på Grønland, og hans personlige utvikling fra tradisjonell naturfotograf til også å inkludere kulturelle elementer i fotografiene. Dette er et arbeid som har bragt ham til de mest øde og avsidesliggende områder på Grønland, ofte i selskap med lokale fangere i små joller eller på hundesleder. I foredraget forteller Carsten om sine siste bøker og om hvilke vurderinger som ligger bak utvelgelsen av bildene.

Hjemmesiden til Carsten Egevang: carstenegevang 
Hjemmeside Oslo Negativ: oslonegativ