Gammel traver gjenoppstår

Mandag førstkommende, 30. januar tar vi opp igjen en gammel og populær traver fra pre-koronaens tid: Bildediskusjonskvelden.

Slik gjør vi det: Alle tar med tre bilder hver,  på papir. Vi deler inn i grupper og roterer bilder i gruppene som får tilmålt tid til å kommentere. Etter diskusjonene går vi gjennom ett og ett bilde i plenum og får gruppenes kommentarer.

Meningen med bildekritikken er å få tilbakemeldinger på egne bilder. Det er alltid nyttig! Men minst like viktig er det å lære gi kommentarer og konstruktiv kritikk til andres bilder.

Les mer om møtet.

Kom og kast deg ut i kritikken!