Film og video

Filmmøte: Reportasje  (16.januar kl 19)

Tema for dette semester (vinteren/vår) er tredelt: reportasjer, intervju og show-reel. I tillegg skal vi arbeide videre med kortfilmen som ble påbegynt i forrige semester, og også starte planlegging av en kortfilm med opptak i august/september. I neste møte
vil vi derfor drøfte litt av den grunnleggende teorien for fiksjonsfilm.
Denne kvelden handler om hvilke tekniske ting man må tenke på når man skal lage en kort reportasje fra et arrangement eller lignende.

Filmmøte: Fiksjonskortfilmens oppbygning (30.januar)

Vi vil denne kvelden ha visning av to prisvinnende kortfilmer, med en etterfølgende diskusjon og oppsummering av hva filmene kan lære oss om:
-Hva skiller en typisk kortfilm og en spillefilm, med unntak av lengden ?
-Hvilken struktur har de to viste kortfilmene ?
-Hvilket idé,tema, handling/plot,vendepunkt, sjanger etc ?
-Hvilke grep har filmskaperne brukt for å oppnå det de ønsker (lyssetting,scenografi,lyd/musikk,type-casting,etc)?

Vi vil til slutt kort diskutere hvordan vi selv kan bruke noe av grepene disse filmskaperne har brukt.

 

Filmmøte: Lyssetting – Del II  (13.februar)

Vi har allerede gjort en del eksperimenter med lys i liten skala, og vil denne kvelden
lage et større oppsett av 3-punkts lyssetting med backdrop for en intervjuscene
(Møtet avholdes i gymsalen).
OBS: Videokvelden starter med videoverksted kl 18.
Videoverkstedet er ny av året. Planen er at vil skal sitte litt sammen å jobbe og prate fritt før det faste programmet starter kl 19.
Ta med laptop med redigeringsprogramvare (eller du kan få hjelp til å installere Davinci Resolve hos oss). Vi satser på at medlemmer selv tar med klipp fra familieopptak, arrangementer, feriefilm etc, så arbeider vi sammen med klippingen, der alle hjelper alle.
Verkstedet vil også kunne brukes til å vise og/eller demonstrere utstyret sitt, f.eks. kamera, stativ, stabilisatorer, lydutstyr etc.

 

Filmmøte: Filming av forestilling   (27.februar)

Vi vil lage en kort reportasje fra en «forestilling», med tilhørende intervjuer. Kvelden går med til analyse av reportasjen.
OBS: Videokvelden starter med videoverksted kl 18.
Videoverkstedet er ny av året. Planen er at vil skal sitte litt sammen å jobbe og prate fritt før det faste programmet starter kl 19.
Ta med laptop med redigeringsprogramvare (eller du kan få hjelp til å installere Davinci Resolve hos oss). Vi satser på at medlemmer selv tar med klipp fra familieopptak, arrangementer, feriefilm etc, så arbeider vi sammen med klippingen, der alle hjelper alle.
Verkstedet vil også kunne brukes til å vise og/eller demonstrere utstyret sitt, f.eks. kamera, stativ, stabilisatorer, lydutstyr etc.

 

Filmmøte: Show-Reel  (13.mars)

Denne kvelden vil vi vise et par show-reel for skuespillere, og diskutere hva som skal til for å lage et godt show-reel.
Show-reel kan brukes i en rekke sammenhenger og av en rekke profesjoner. Vi vil ha fokus på show-reel for
filmskapere,klippere,forografer og skuespillere.
Vi vil også drøfte mulige show-reel-prosekter for høstsemesteret.
OBS: Videokvelden starter med videoverksted kl 18.
Medlemmene kan komme i sammen for å jobbe og prate fritt før det faste programmet starter kl 19.
Ta med laptop med redigeringsprogramvare (eller du kan få hjelp til å installere Davinci Resolve hos oss). Vi satser på
at medlemmer selv tar med klipp fra familieopptak, arrangementer, feriefilm etc, så arbeider vi sammen med klippingen, der alle hjelper alle.
Verkstedet vil også kunne brukes til å vise og/eller demonstrere utstyret sitt, f.eks. kamera, stativ, stabilisatorer, lydutstyr etc.

 

Filmmøte: Reklamefilm for Film- og videogruppa (10.april)

Vår gamle reklamefilm er nå nesten 10 år gammel, og vi satser på å lage en ny og litt annerledes film.
Vi vil late som vi driver opptak av en gangsterfilmscene der en gruppe på fire spiller poker.
Vi viser hva som foregår behind the scenes, og «intervjuer» de ulike crew-medlemmene.
Opptakene vil bli gjennomført påfølgende helg.

 

Filmmøte: Planlegging av fiksjonsfilmprosjekt for høstsemester  (24.april)

Øyvind Kleiveland skriver på et manus til en 5 minutters kortfilm med arbeidstittel «Høstløv».

Manus omhandler et møte mellom et nyforelsket par på en benk i en park hovedstaden.

Vi planlegger det videre arbeid med dette i høstsemesteret.

Husk vårt videoverksted kl 18 før hvert faste møte !

Medlemmene kan komme i sammen for å jobbe og prate fritt før det faste programmet starter kl 19.
Ta med laptop med redigeringsprogramvare (eller du kan få hjelp til å installere Davinci Resolve hos oss). Vi satser på at medlemmer selv tar med klipp fra familieopptak, arrangementer, feriefilm etc, så arbeider vi sammen med klippingen, der alle hjelper alle.
Verkstedet vil også kunne brukes til å vise og/eller demonstrere utstyret sitt, f.eks. kamera, stativ, stabilisatorer, lydutstyr etc.

Digitale fortellinger

Les mer om digitale fortellinger på denne siden.

Storyboarder for dreiebok

Under planlegging av filmopptak er tegninger og skisser med luftbilder og scener i filmen nyttig å ha.
En dreiebok, eller storyboard, er en slags tegneserie, som illustrerer scener,kamerautsnitt og vinkler.
Et nytt gratis program for å lage dette er lansert. Les mer om programmet Storyboarder her LENKE.