Film og video

Filmprogram – Høst 2019

Planlegging av program  27.august

Vi planlegger høstens aktiviteter i filmgruppa. Det er lagt inn to møter for planlegging av kortfilmprosjekter, der den overordnede produksjonsplanleggingen bør starte så tidlig som mulig slik at man er klar til opptak før vinteren setter inn. Medlemmene kan også komme med ønsker om programposter og detaljer i programmet.

Kortfilmprosjekt(-er) Del I 10.september

Klubben deltar hvert år med filmer i NSFFs NM i Film. Denne gangen satser vi på å få enda flere filmer enn tidligere med i NM. Vi bruker møtet til å diskutere mulige prosjekter.

Kortfilmprosjekt Del II 24.september

Videre planlegging av kortfilm (-er). Det må lages en opptaksplan. En produksjonsplan og en opptaksplan vil inneholde alle datoer og praktiske ingredienser som er nødvendig på settet/location. Basert på skytelisten må også bruk av ulikt teknisk utstyr og grip planlegges, og det bør gjøres location scouting.

Filmmusikk 8.oktober

Vi har tidligere dekket flere ulike emner innen lyd i film i møtene våre. Denne gangen vil vi vise et par opplæringsfilmer om musikk i film og et filmeksempel, med etterfølgende diskusjon om dette emnet.

Kamerateknikk 22.oktober

Det har gjentatte ganger vært etterlyst noe om kameratekniske emner og optikk, og denne gangen vil vi dekke noe av dette store emnet (mer kommer senere). F.eks:
-Objektiver (nye og gamle, hva man bør se etter, pris etc).
-Bildefrekvens (frame rate)
-Picture Profile
-HD vs 4k
-RAW vs komprimert AVC-HD og MPG4.
-Chroma sub sampling.
-Lyd i kamera, kontra lyd fra separat opptaker.
-Myggmikrofoner og bruk av disse.
-Synkronisering av lyd.

Praktiske spesialeffekter, Del II 5.november

I første del av dette emnet så vi litt på bruken av miniatyrmodell for opptak av en bilulykke (utforkjøring). Vi fortsetter dette emnet og vil blant annet snakke om en del praktiske spesialeffekter, som pyroteknikk,bullet hits,eksplosjoner, regn, nattlys og månelys.

Klipping 19.november

Vi har gjevnlig kvelder med redigering som tema. Vi så i vårsemesteret på bruken av Davichi Resolve, og vil bruke enda en kveld for å gå i gjennom ulike funksjoner i dette redigeringsprogrammet.

Digitale fortellinger

Les mer om digitale fortellinger på denne siden.

Storyboarder for dreiebok

Under planlegging av filmopptak er tegninger og skisser med luftbilder og scener i filmen nyttig å ha.
En dreiebok, eller storyboard, er en slags tegneserie, som illustrerer scener,kamerautsnitt og vinkler.
Et nytt gratis program for å lage dette er lansert. Les mer om programmet Storyboarder her LENKE.