Film og video

Filmmøte: Kortfilmplanlegging – Del I (21/8)

Høstprogrammet starter med planlegging av kortfilmen «Benken» (tidligere «Høstløv»), med manus av Øyvind Kleiveland. Manus ble presentert i vår, og planleggingen med casting etc er påbegynt. Manus brytes nå ned i en skyteliste.

Filmmøte: Kortfilmplanlegging – Del II (4/9)

Vi fortsetter planlegging av kortfilmen «Benken». Det må lages en opptaksplan. En produksjonsplan og en opptaksplan vil inneholde alle datoer og praktiske ingredienser som er nødvendig på settet/location. Basert på skytelisten, må også bruk av ulikt teknisk utstyr og grip planlegges.

Filmmøte: Manusarbeid (18/9)

Vi vil i kveldens møte sammenligne manus-teksten for tre ulike og velkjente spillefilmscener med de reelle filmopptakene. Hva er endret? Hvilke filmtekniske virkemidler har filmskaperen benyttet seg av? Hva sier regissøren om scenen? Hva kan vi lære av valgene som er gjort?

Filmmøte: Ny kortfilm (2/10)

Når opptakene til «Benken» er klare, vil vi arbeide med en ny kortfilm i høst og vinter. Vi lager en plan for det videre arbeid.

Filmmøte: Minuttfilm (16/10)

Vi planlegger opptak av en minuttfilm. En minuttfilm er nøyaktig 60 sekunder lang. Vi satser på deltagelse i NSFFs NM.

Filmmøte: Filmtekniske grep (30/10)

I vår serie med pedagogiske «drypp» om film, har vi tidligere behandlet manus,lyd, scenografi, klipp og kortfilmdramaturgi. Vi fortsetter serien, og vil denne kvelden ta for oss tre ulike filmtekniske grep i spillefilm, tidsforlengelse, montasje og planting.

Filmmøte: Foto for filmskapere (13/11)

Vi ser på ulike sider ved filmfoto og en del grunnleggende fototekniske emner. Vi drøfter muligheter innen digitale fortellinger.

Filmmøte: Idémyldring for program (27/11)

Vi oppsummerer semesteret og drøfter det videre program for gruppen.

Husk vårt videoverksted kl 18 før hvert faste møte !

Medlemmene kan komme i sammen for å jobbe og prate fritt før det faste programmet starter kl 19.
Ta med laptop med redigeringsprogramvare (eller du kan få hjelp til å installere Davinci Resolve hos oss). Vi satser på at medlemmer selv tar med klipp fra familieopptak, arrangementer, feriefilm etc, så arbeider vi sammen med klippingen, der alle hjelper alle.
Verkstedet vil også kunne brukes til å vise og/eller demonstrere utstyret sitt, f.eks. kamera, stativ, stabilisatorer, lydutstyr etc.

Digitale fortellinger

Les mer om digitale fortellinger på denne siden.

Storyboarder for dreiebok

Under planlegging av filmopptak er tegninger og skisser med luftbilder og scener i filmen nyttig å ha.
En dreiebok, eller storyboard, er en slags tegneserie, som illustrerer scener,kamerautsnitt og vinkler.
Et nytt gratis program for å lage dette er lansert. Les mer om programmet Storyboarder her LENKE.