Film og video

Filmprogram – Vår 2020

Planlegging av program  27.august

18.februar – Animasjonsfilm

Foredrag med Frank Mosvold
Se egen artikkel her. Vi anbefaler at dere ser filmen “Elleville Elfrid” før foredraget.

3.mars – Kortfilmprosjekt  Del I

Klubben deltar hvert år med filmer i NSFFs NM i Film. Klubben regner praktisk filmproduskjon som en av de viktigste filmaktivitetene, og ønsker f.eks. ikke å konkurrere med arenaer der det i stedet vises film.
Vi bruker møtet til å diskutere prosjekter. Mange av klubbens filmer har hevdet seg godt i NM, og har etter kvalifisering gått videre og deltatt i UNICAs verdensmesterskap. Årets UNICA-festival avholdes i Birmingham 8. til 15. august.

17.mars – Musikkvideo

En av medlemmene i filmgruppa har startet arbeidet med planlegging av en musikkvideo. Vi gør en idedugnad basert på stikkord, fordeler oppgaver og legger videre planer.

31.mars – Jubileumsfilmen

Oslo Kamera Klubb fyller 100 år i 2021. Det skal lages en film for jubileumsåret. Filmen vil, sammen med en rekke reportasjer og videointervjuer, søke å avspeile klubbens liv gjennom disse hundre årene, med hovedvekt på de historiske linjene, men den skal også gi et bilde av klubben slik den er i dag.

28.april – Lydopptak og lyd etterarbeid

Nybegynnere som gjør filmopptak vil ofte oppleve at gode lydopptak er en større utfordring enn det man forventer. Selv om bildene er aldri så fine og fotgrafisk korrekte, vil et utilfredsstillende lydbilde, ha en avgjørende betydning for kvaliteten til filmen. Vi vil denne kvelden se på ulike emner innen lydopptak og lyd etterarbeid.

12.mai – Reklamefilm

Filmgruppens reklamefilm er nå 10 år gammel, og vi ønsker nå å lage en ny og mer oppdatert reklamefilm. Vi drøfter og legger en plan for det videre arbeidet.

26.mai – Kortfilmprosjekt Del II

Videre planlegging av kortfilm (-er). Det må lages en opptaksplan. En produksjonsplan og en opptaksplan vil inneholde alle datoer og praktiske ingredienser som er nødvendig på settet/location. Basert på skytelisten må også bruk av ulikt teknisk utstyr og grip planlegges, og det bør gjøres location scouting.

9.juni –  Sindre Sæbø (3D-opptak)

Denne kvelden skal vi lære litt om 3D, og de muligheter som finnes innenfor våre rammer og budsjett.

Mandag 16.mars – Fellesmøte med foto Jarle Leirpoll

Se mer her.

Digitale fortellinger

Les mer om digitale fortellinger på denne siden.

Storyboarder for dreiebok

Under planlegging av filmopptak er tegninger og skisser med luftbilder og scener i filmen nyttig å ha.
En dreiebok, eller storyboard, er en slags tegneserie, som illustrerer scener,kamerautsnitt og vinkler.
Et nytt gratis program for å lage dette er lansert. Les mer om programmet Storyboarder her LENKE.