Regler for klubbkonkurransen

1. Deltakelse
Konkurransen er åpen for alle med gyldig medlemskap i Oslo Kamera Klubb. Du må også være registrert i NSFF og ha opprettet brukerkonto her for å logge deg inn og laste opp bilder.

2. Tidspunkt
Det arrangeres to konkurranser hvert år; høst og vår. Innleveringsfristen kunngjøres på nettsiden, på klubbens Facebook-side og på e-post til de som har sagt ja til å motta dette.

Klubbens konkurranser

Vårkonkurransen 2024 
Du kan delta i tre digitale klasser:

  1. BUNDET TEMA – (farge eller monokrom – samme tema som NMs høstkonkurranse): Skygger
  2. Menneske/mennesker (farge eller monokrom)
  3. FRITT MOTIV (farge eller monokrom)

Hver fotograf kan delta med maks fire enkeltbilder i hver klasse.

Det er valgfritt hvor mange klasser du vil delta i. Du kan ikke delta med samme bildet i flere klasser. Bundet tema varierer fra år til år. Det samme med evt. andre temaer. Farge- og monokrom bilder konkurrerer på lik linje.

Høstkonkurransen 2024
Du kan delta i tre digitale klasser. Temaer blir oppgitt senere.

Hver fotograf kan delta med maks. fire enkeltbilder i hver klasse. Det er valgfritt hvor mange klasser du vil delta i. Du kan ikke delta med samme enkeltbildet i flere klasser. Farge- og monokrom-bilder konkurrerer på lik linje.  

4. Tidligere premierte bilder
Du kan ikke levere bilder som tidligere er tildelt høyere premie enn antatt i OKKs vår- og høstkonkurranse. Unntak: Premierte enkeltbilder kan brukes i en ny serie. Du kan også levere enkeltbilder fra premierte serier i klassene for enkeltbilder og bilder som er premiert i konkurransen “Ukens bilde”.

5. Innlevering
Alle bilder, (inkludert  papir) må du registrere og laste opp på siden www.nsff.no/konkurranseinnlevering. Følg instruksen nøye!

6. Merking og format

Digitalt: Bildets lengste side skal være 2400 pixler og filstørrelse max 3 MB. Formatet er jpg. Filene skal navngis med bildets tittel. Du kan ikke overskride angitt filstørrelse selv om du leverer hele kolleksjonen som én bildefil.

Papir: Du må merke bildenes bakside med følgende: Bilde-ID, autor, adresse, tittel og klubb. Det samme gjelder for kolleksjoner.
Dette er en ordning som gjelder til NSFFs system kan håndtere etiketter.

Hvert bilde i en kolleksjon må nummereres i visningsrekkefølge + samlet antall i kolleksjonen, f.eks.1-4, 2-4, 3-4, 4-4. Format på enkelt-papirbilder i kolleksjon må være A4. Øvrige papirbilder kan være A4 og/eller maksimum 30×40/A3/A3+, inkludert eventuelt passepartout. Bildene kan ikke leveres på capa eller innrammet.

7. Premiering
Klubben deler ut diplomer for 1., 2., 3. plass og Hederlig omtale i hver klasse. I tillegg til diplomer kan det deles ut gavepremier. Dette godkjennes av styret. Som hovedregel bør ca 25 % av de innleverte bildene i hver klasse premieres/antas.

8. Klubbmesterskap
Vi kårer en klubbmester sammenlagt. Den fotografen som sammenlagt får høyest poengsum i vår- og høstkonkurransen blir årets klubbmester.

1. premie – 10 poeng
2. premie – 7 poeng
3. premie – 5 poeng
Hederlig omtale – 3 poeng
Antatt – 1 poeng

Hvis flere fotografer får samme poengsum, er det den fotografen som har fått flest førstepremier som får tittel Klubbmester. Er det fortsatt flere med samme poengsum, er det den fotografen som har henholdsvis flest 2. premier, deretter 3. premier, eller til slutt flest antatte bilder som blir Klubbmester.

9. Offentliggjøring
Resultatene blir offentliggjort på et medlemsmøte, sammen med presentasjon av bildene. Bildene kan legges ut på klubbens nettside, NSFFs nettside, Facebook og Instagram uten vederlag til fotografen, men fotografen skal krediteres.

10. Jury
Bildene skal bedømmes av en jury, som består av minst tre medlemmer. Juryen skal ikke gjøres kjent med fotografens navn eller bildets tittel før de er ferdig med å juryere.  Juryens medlemmer kan ikke delta i konkurransen.

11. Opphavsrett
Innleverte bilder som i stor grad gjengir andres verk, uten at verket er tilført nytt innhold ved avfotograferingen, kan bli diskvalifisert fra konkurransen. En premiert fotograf kan også risikere å miste sin premiering hvis det i ettertid viser seg at det premierte bildet er framstilt som nevnt over. Oslo Kamera Klubb viser ellers til «Lov om Opphavsrett» og oppfordrer alle fotografer til å vise godt etisk skjønn.

12. Ansvar – innleverte bilder
OKK vil behandle bildene med forsiktighet. Bildene blir samlet i stabler ved frakt og juryering, og skade kan fskje. OKK har ikke ansvar for skade eller tap av innleverte bilder. Deltagelse i konkurransen forutsetter aksept av konkurransereglene.

13. Endring av regler
Endringer av konkurransereglene vedtas av styret i Oslo Kamera Klubb.

Regler i forhold til redigering/AI

8. januar 2024 bestemte hovedstyret at Oslo Kamera Klubb følger reglene til NSFF: Alle delene av et bilde skal være fotografert av innsender, som skal eie rettighetene til hele bildet. Dette betyr også at hele bilder eller deler av et bilde laget ved hjelp av AI/ML ikke er tillatt i fotokonkurranser i regi av NSFF. Intensjonen bak reglene er å fremme fotografering, ikke bilder.

Klargjøring av reglene:
  1. Støyfjerning og skarping av bilder er lov, både med tradisjonelle verktøy og AI/ML.
  2. Det er lov å bruke effekter som lysstråler, lens flare, støvpartikler, tåke, røyk etc som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop.
  3. Man har lov å bruke strukturer/teksturer til bildet som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop. Dette gjelder også nøytrale (studio)-bakgrunner. Men det er ikke lov å bytte ut hele bakgrunnen med et bilde man har kjøpt/generert.
  4. Man har lov å fjerne elementer i bilder ved hjelp av AI/ML. F eks en strømledning. Men det er f eks ikke lov å fjerne et hus og bytte det ut med en foss. Det må byttes ut med noe som ser ut som det som var bak elementet i utgangspunktet.
  5. Man har ikke lov å legge til elementer som innsender ikke har fotografert, f eks ved å kjøpe en brush med en fugl, bytte himmel til noe innsender ikke har tatt, eller ved hjelp av AI/ML.
  6. Åpenbare brudd på intensjonene bak disse reglene, som f eks å avfotografere et print av et bilde, regnes selvsagt også som brudd på reglene.
  7. Reglene for en konkurranseklasse kan overstyre disse klargjøringene. F eks er det ikke lov å fjerne noe i naturklassen.