Konkurranseregler for Oslo Kamera Klubbs klubbmesterskap, vår– og høstkonkurransen

1. Deltakelse
Konkurransen er åpen for alle med gyldig medlemskap i Oslo Kamera Klubb. Du må også være registrert i NSFF og ha opprettet brukerkonto her for å logge deg inn og laste opp bilder.

2. Tidspunkt
Det arrangeres to konkurranser årlig; høst og vår. Innleveringsfristen kunngjøres i programmet og på hjemmesiden.

3. KONKURRANSER
Vårkonkurransen
Du kan delta i tre klasser:

  1. BUNDET TEMA Digitalt (samme tema som NMs høstkonkurranse)
  2. FRITT MOTIV Kolleksjon Papir, farge eller monokrom.
  3. FRITT MOTIV Digitalt, farge eller monokrom

Hver fotograf kan delta med maks fire enkeltbilder i klasse 1 og klasse 3.
Hver fotograf kan delta med en serie i klasse 2. Kolleksjonen kan inneholde tre til fem bilder i A4-format (20×30), eller samlet på et ark i A4, A3 eller A3+ format.

Det er valgfritt hvor mange klasser du vil delta i. Du kan ikke delta med det samme bildet i flere klasser. Bundet tema varierer fra år til år. Farge- og monokrom bilder konkurrerer på lik linje, bortsett fra i kolleksjoner, hvor én kolleksjon skal være i monokrom og én i farger.

Høstkonkurransen
Du kan delta i tre digitale klasser:

  1. KREATIVT (Definisjon: Bruk av ulike teknikker i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i en eventuell kompositt må være tatt av autor).
  2. FRITT MOTIV (enten farge eller monokrom)
  3. KULTURLANDSKAP / URBAN NATUR (Definisjon: Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap.
    Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning,
    men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen).
Hver fotograf kan delta med maks. fire enkeltbilder i hver klasse. Det er valgfritt hvor mange klasser du vil delta i. Du kan ikke delta med det samme enkeltbildet i flere klasser. Farge- og monokrom-bilder konkurrerer på lik linje.

Definisjon iht. NSFFs regler; Kreativt: Kreativitet i opptakssituasjonen er fjernet slik at det som nå står frem er en ren klasse for kreativitet i bildebehandling. Dette inkluderer komposittbilde, men kan også være kreativ etterbehandling av enkeltbilde.

4. Tidligere premierte bilder
Bilder som tidligere er tildelt høyere premie enn antatt i OKKs vår- og høstkonkurranse kan ikke leveres på nytt. Unntak: Premierte enkeltbilder kan brukes i en ny serie. Enkeltbilder fra premierte serier kan delta på nytt i klassene for enkeltbilder. Bilder som er premiert i konkurransen “Ukens bilde” kan benyttes i OKKs vår- og høstkonkurranse

5. Innlevering
Alle bilder, (inkl papir) registreres og lastes opp på www.nsff.no/konkurranseinnlevering. Følg instruksen her nøye!

6. Merking og format

Digitalt:
Bildets lengste side skal være 2400 pixler og filstørrelse max 3MB, jpg-format. Filene navngis med bildets tittel. Angitt filstørrelse kan ikke overskrides selv om hele kolleksjonen leveres samlet som én bildefil.

Papir:
Merkes på baksiden med Bilde-ID, autor, adresse, tittel og klubb Det samme gjelder for kolleksjoner.
Dette er en foreløpig ordning inntil NSFFs system kan håndtere etiketter.

Hvert bilde i en kolleksjon nummereres i visningsrekkefølge + samlet antall i kolleksjonen, f.eks.1-4, 2-4, 3-4, 4-4). Format på enkeltpapirbilder i kolleksjon er kun A4, mens øvrige papirbilder kan også være A4 og/eller maksimum 30×40/A3/A3+ inkludert eventuell passepartout. Bildene kan ikke leveres på capa eller innrammet.

7. Premiering
Det deles ut diplomer for 1., 2., 3. plass og Hederlig omtale i hver klasse. I tillegg til diplomer kan det deles ut gavepremier etter godkjennelse av hovedstyret. Som hovedregel bør ca 25 % av de innleverte bildene i hver klasse premieres/antas.

8. Klubbmesterskap
Det kåres én klubbmester sammenlagt. Klubbmesterskapet tildeles den fotograf som etter vår- og høstkonkurransen har oppnådd høyest samlet poengsum.

1. premie – 10 poeng
2. premie – 7 poeng
3. premie – 5 poeng
Hederlig omtale – 3 poeng
Antatt – 1 poeng

Får flere fotografer lik poengsum, tildeles klubbmestertittel til den som har fått flest 1. premier. Står de fortsatt likt, tildeles klubbmestertittel til den som har flest 2. premier, dernest 3. premier, eller til slutt flest antatte bilder.

9. Offentliggjøring
Resultatene offentliggjøres og alle bilder vises på et medlemsmøte. Bildene kan legges ut på OKKs og NSFFs hjemmeside, Facebooksider og Instagramkonto, uten vederlag til fotografen. Fotografen skal krediteres ved offentliggjøring.

10. Jury
Bildene bedømmes av en jury bestående av minst tre medlemmer. Juryen skal ikke gjøres kjent med fotografens navn eller bildets tittel før bedømmelsen er avsluttet. Juryens medlemmer kan ikke delta i konkurransen.

11. Opphavsrett
Innleverte bilder som i stor grad er en gjengivelse av andres verk, uten at dette verket er tilført nytt innhold ved avfotograferingen, kan bli diskvalifisert fra konkurransen. En premiert fotograf kan også risikere å miste sin premiering dersom det i ettertid viser seg at det premierte bildet har blitt framstilt som nevnt over. Oslo Kamera Klubb viser ellers til «Lov om Opphavsrett» og oppfordrer alle fotografer til å vise godt etisk skjønn.

12. Ansvar – innleverte bilder
OKK vil behandle bildene med forsiktighet. Bildene samles i stabler ved frakt og juryering, og skade kan forekomme. OKK har ikke ansvar for skade eller tap av innleverte bilder. Deltagelse i konkurransen forutsetter aksept av konkurransereglene.

13. Endring av regler
Endringer av konkurransereglene vedtas av hovedstyret.