Regler for klubbmesterskap, vår– og høstkonkurransen

1. Deltakelse
Konkurransen er åpen for alle med gyldig medlemskap i Oslo Kamera Klubb. Du må også være registrert i NSFF og ha opprettet brukerkonto her for å logge deg inn og laste opp bilder.

2. Tidspunkt
Det arrangeres to konkurranser hvert år; høst og vår. Innleveringsfristen kunngjøres på nettsiden, på klubbens Facebook-side og på e-post til de som har sagt ja til å motta dette.

Klubben 3. KONKURRANSER
Vårkonkurransen
Hvis Du kan delta i tre klasser:

  1. BUNDET TEMA Digitalt (samme tema som NMs høstkonkurranse)
  2. FRITT MOTIV Kolleksjon Papir, farge eller monokrom.
  3. FRITT MOTIV Digitalt, farge eller monokrom

Hver fotograf kan delta med maks fire enkeltbilder i klasse 1 og 3.
Hver fotograf kan delta med en serie i klasse 2. Kolleksjonen kan inneholde tre til fem bilder i A4-format (20×30), eller være samlet på et ark i A4, A3 eller A3+ format.

Det er valgfritt hvor mange klasser du vil delta i. Du kan ikke delta med samme bildet i flere klasser. Bundet tema varierer fra år til år. Farge- og monokrom bilder konkurrerer på lik linje, bortsett fra i kolleksjoner, der én kolleksjon skal være i monokrom og én i farger.

Høstkonkurransen
Du kan delta i tre digitale klasser:

  1. KREATIVT (Definisjon: Bruk av ulike teknikker i etterbehandling for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i en eventuell kompositt må være tatt av autor).
  2. FRITT MOTIV (enten farge eller monokrom)
  3. KULTURLANDSKAP / URBAN NATUR (Definisjon: Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap.
    Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning,
    men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen).
Hver fotograf kan delta med maks. fire enkeltbilder i hver klasse. Det er valgfritt hvor mange klasser du vil delta i. Du kan ikke delta med samme enkeltbildet i flere klasser. Farge- og monokrom-bilder konkurrerer på lik linje.

Definisjon i henhold til NSFFs regler; Kreativt: Kreativitet i opptakssituasjonen er fjernet slik at det som nå står frem er en ren klasse for kreativitet i bildebehandling. Dette inkluderer komposittbilde, men kan også være kreativ etterbehandling av enkeltbilde.

4. Tidligere premierte bilder
Du kan ikke levere bilder som tidligere er tildelt høyere premie enn antatt i OKKs vår- og høstkonkurranse. Unntak: Premierte enkeltbilder kan brukes i en ny serie. Du kan også levere enkeltbilder fra premierte serier i klassene for enkeltbilder og bilder som er premiert i konkurransen “Ukens bilde”.

5. Innlevering
Alle bilder, (inkludert  papir) må du registrere og laste opp på siden www.nsff.no/konkurranseinnlevering. Følg instruksen nøye!

6. Merking og format

Digitalt: Bildets lengste side skal være 2400 pixler og filstørrelse max 3 MB. Formatet er jpg. Filene skal navngis med bildets tittel. Du kan ikke overskride angitt filstørrelse selv om du leverer hele kolleksjonen som én bildefil.

Papir: Du må merke bildenes bakside med følgende: Bilde-ID, autor, adresse, tittel og klubb. Det samme gjelder for kolleksjoner.
Dette er en ordning som gjelder til NSFFs system kan håndtere etiketter.

Hvert bilde i en kolleksjon må nummereres i visningsrekkefølge + samlet antall i kolleksjonen, f.eks.1-4, 2-4, 3-4, 4-4. Format på enkelt-papirbilder i kolleksjon må være A4. Øvrige papirbilder kan være A4 og/eller maksimum 30×40/A3/A3+, inkludert eventuelt passepartout. Bildene kan ikke leveres på capa eller innrammet.

7. Premiering
Klubben deler ut diplomer for 1., 2., 3. plass og Hederlig omtale i hver klasse. I tillegg til diplomer kan det deles ut gavepremier. Dette godkjennes av styret. Som hovedregel bør ca 25 % av de innleverte bildene i hver klasse premieres/antas.

8. Klubbmesterskap
Vi kårer en klubbmester sammenlagt. Den fotografen som sammenlagt får høyest poengsum i vår- og høstkonkurransen blir årets klubbmester.

1. premie – 10 poeng
2. premie – 7 poeng
3. premie – 5 poeng
Hederlig omtale – 3 poeng
Antatt – 1 poeng

Hvis flere fotografer får samme poengsum, er det den fotografen som har fått flest førstepremier som får tittel Klubbmester. Er det fortsatt flere med samme poengsum, er det den fotografen som har henholdsvis flest 2. premier, deretter 3. premier, eller til slutt flest antatte bilder som blir KLubbmester.

9. Offentliggjøring
Resultatene blir offentliggjjort på et medlemsmøte, sammen med presentasjon av bildene. Bildene kan legges ut på klubbens nettside, NSFFs nettside, Facebooksider og Instagram uten vederlag til fotografen, men fotografen skal krediteres.

10. Jury
Bildene skal bedømmes av en jury, som består av minst tre medlemmer. Juryen skal ikke gjøres kjent med fotografens navn eller bildets tittel før de er ferdig med å juryere.  Juryens medlemmer kan ikke delta i konkurransen.

11. Opphavsrett
Innleverte bilder som i stor grad gjengir andres verk, uten at verket er tilført nytt innhold ved avfotograferingen, kan bli diskvalifisert fra konkurransen. En premiert fotograf kan også risikere å miste sin premiering hvis det i ettertid viser seg at det premierte bildet er framstilt som nevnt over. Oslo Kamera Klubb viser ellers til «Lov om Opphavsrett» og oppfordrer alle fotografer til å vise godt etisk skjønn.

12. Ansvar – innleverte bilder
OKK vil behandle bildene med forsiktighet. Bildene blir samlet i stabler ved frakt og juryering, og skade kan fskje. OKK har ikke ansvar for skade eller tap av innleverte bilder. Deltagelse i konkurransen forutsetter aksept av konkurransereglene.

13. Endring av regler
Endringer av konkurransereglene vedtas av styret i Oslo Kamera Klubb