• Filmmøte: Ny kortfilm

    Filmmøte: Ny kortfilm Når opptakene til «Benken» er klare, vil vi arbeide med en ny kortfilm i høst og vinter. Vi lager en plan for det videre arbeid.